آگهی مزایده ملک نطنز

آگهی مزایده ملک نطنز

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نطنز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرایی 920142 و در خصوص محکومیت ورثه مرحوم علیرضا عباس پور طامه یک واحد منزل مسکونی واقع در روستای طامه – کوچه حاجت گاه متعلق به مرحوم را که طبق نظر کارشناس به میزان 000/000/440 ریال قیمت گذاری شده است را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند


مشخصات ملک :

یک باب منزل مسکونی است که دردو طبقه با مصالح بنائی شامل دیوارهای آجری باربر و سقف طاق ضربی و تیرآهن که درب ورودی و پنجره ها فلزی و قسمتی از پنجره ها نیز آلومینیوم است . قسمتی از پوشش سقف ایزوگام و بخشی هم شیروانی است . نمای خارجی پلاستر سیمان بوده و منزل موصوف دارای مشترکات آب و برق و گاز می باشد . این پلاک از یک سمت مجاور منزل آقای روح اله عباسپور و از یک سمت مجاور کوچه 10 متری و از یک سمت مجاور کوچه 8 متری است . قدمت احداث بنا بالغ بر 30 سال است . مساحت عرصه مطابق اندازه گیری محلی حدود 120 مترمربع ، مساحت حیاط برابر 25 متر مربع و مساحت اعیانی هر دو طبقه حدود 180 مترمربع است و فاقد شماره و پلاک ثبتی است .

مزایده حضوری و یکشنبه مورخ 26/5/93 ساعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری نطنز برگزار و برنده مزایده کسی است که بالاترین رقم پیشنهادی را ارائه نماید . متقاضایان خرید می بایست بدواً 10% بهای مزایده را نقداً فی المجلس به اجرای احکام تحویل و برنده مزایده نیز بایستی مابقی بهای مزایده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نطنز واریز و فیش آن را به اجرا تسلیم نماید والا 10% تحویلی به نفع دولت ضبط خواهد شد . خریداران می توانند از محل ملک به آدرس فوق دیدن نمایند /ک

میکائیل رجبی

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نطنز

منبع : وبلاگ دادگستری نطنز

کلمات کلیدی:

  • hid lchdni lg;
  • آگهی مزایده ملک در نطنز
  • آگهی مزاید منزل مسکونی دز نطنز
  • آگهی مزایده
  • آگهی مزایده در نطنز
  • آگهی مزایده ملک در نطنز
  • انواع آگهی مزایده
  • خریو منزل در نطنز
  • ساختمان فروشی در روستای طامه
  • مزایده ملک روستای طامه
< قبلیبعدی >

این مطلب رو هم چک کنید

آنچه از توقیف اموال باید بدانید

آنچه از توقیف اموال باید بدانید با نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی، واژه توقیف ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *