x
سایت وکیل / مشاوره وکیل ملکی / وکیل صورتمجلس تفکیکی / آیا احداث اسانسور از حیاطی که مشرف به یکی از واحد ها میباشد مجاز خواهد بود؟

آیا احداث اسانسور از حیاطی که مشرف به یکی از واحد ها میباشد مجاز خواهد بود؟

اینکه سالیان سال از درب دیگر رفت و آمد میکردند ملاک نمیباشد و در صورتیکه نوع رفت و آمد و اجازه ی کتبی و محضری نداشته باشید میتوانند از این محل نیز عبور و مرور نمایند لذا احداث آسانسور باید با رضایت همه ی واحدها باشد و در صورتیکه به منزل شما مشاع باشد و یا از جهت نورگیر ضرری به شما وارد گردد حق این کار را نخواهد داشت.چنانچه در ساختمانی چهار طبقه , مالکین طبقات دوم ,سوم و چهارم بخواهند در جایی که پیش تر تعبیه شده ,آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینه های خود خود داری کند ,وفق ماده 4 قانون تملک آپارتمانها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمانها ی 3 طبقه بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد , مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکین موافق می توانند از طریق پیگیری قضایی حق السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند .

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *