سایت وکیل / مشاوره وکیل قراردادها / وکیل صلح / آیا ادعای واگذاری ملک در سند عادی قابل قبول است؟

آیا ادعای واگذاری ملک در سند عادی قابل قبول است؟

واگذاری ملک با استفاده از یک برگه ی عادی و شهادت بستگان درجه ی یک وجاهت قانونی نخواهد داشت و قاضی آن را قبول نخواهد کرد.سایر وراث میتوانند با توجه به گواهی انحصار وراثت و تقسیم نامه ی تنظیم شده بوسیله ی کارشناس دادگاه تقاضای اجرا و تقسیم ترکه ی متوفی و نهایتا ابطال آن سند عادی اقدام نمایید.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *