سایت وکیل / مشاوره وکیل امور اداری و دولتی / وکیل دیوان عدالت اداری / آیا تصدی بیش از یک شغل دولتی مجازاتی خواهد داشت؟

آیا تصدی بیش از یک شغل دولتی مجازاتی خواهد داشت؟

با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.تخلف محسوب خواهد شد و متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز

حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره ب هانفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *