x
سایت وکیل / مشاوره وکیل امور اداری و دولتی / وکیل قانون کار / آیا طبقه بندی مشاغل در شرکت ها الزامی میباشد؟

آیا طبقه بندی مشاغل در شرکت ها الزامی میباشد؟

کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان تصویب طرح (۱/۴/۸۶) تصدی آنرا برعهده دارند با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی و ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهندیافت .منظور از تطبیق وضع انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح وتعیین گروه ومزد شغل ومزد سنوات وی در اجرای مفاد این دستورالعمل است .ضمنا میتوانید به اداره ی کار مراجعه و از کارفرما بابت حقوق و مزایای خود شکایت نمائید و آنها را مطالبه کنید.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *