خانه / مشاوره وکیل ملکی / وکیل سرقفلی / آیا میتوان سرقفلی مغازه ای را اجاره داد؟

آیا میتوان سرقفلی مغازه ای را اجاره داد؟

در صورتیکه در قرارداد اجاره حق واگذاری به غیر سلب نشده باشد مستاجر میتواند آن را به فرد دیگر اجاره دهد و یا سرقفلی خود را بفروشد.

موید باشید

مطالب مرتبط: