سایت وکیل / مشاوره وکیل امور اداری و دولتی / وکیل قانون کار / آیا کارفرما میتواند با استفاده از عدم پرداخت حقوق شرایط قرارداد را به نفع خود منعقد نماید؟

آیا کارفرما میتواند با استفاده از عدم پرداخت حقوق شرایط قرارداد را به نفع خود منعقد نماید؟

در این خصوص اداره ی کار در طرف کارگر خواهد بود و با وجود قرارداد در سال قبل اگر در مقابل عدم پرداخت حقوق کارگر شکایت نماید کارفرما مسئول پرداخت آن و جبران خسارت وارده خواهد بود در این مسئله شهادت شهود هم پذیرفته خواهد شد.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *