خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع اظهارنامه / اظهارنامه دعوت حضور در دفترخانه جهت انتقال سند

اظهارنامه دعوت حضور در دفترخانه جهت انتقال سند

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

جناب آقای

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع می رساند كه :

برابر قرارداد مورخ یك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتی فرعی…… از ……. اصلی بخش را به مبلغ…….. ریال به اینجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ………ریال آن طی چك بانكی شماره…….مورخ …….. بانك……….به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحویل داده اید ، نظر بر اینكه بین طرفین عقد بیع محقق شده است و بر حسب ماده قرارداد تعهد نموده اید در تاریخ ………با حضور در دفتر خانه شماره مورد معامله در قبلا اخذ بقیه ثمن به اظهار كننده انتقال دهید اینك به لحاظ امتناع از اجرای مفاد تعهد بند یاد شده به جنابعالی ابلاغ می شود در تاریخ……. ساعت 8 الی 30/14 در دفتر خانه شمرده ( ذكر شده در قرارداد ) به نشانی………حضور یافته مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن رسما انتقال دهید بدیهی است در صورت امتناع از انتقال حسب بند……قرارداد را دادگاه تنظیم انتقال و خسارت به دادرسی و وجه التزام معین شده مطالبه خواهد شد .

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی(خریدار)

امضاء و تاریخ

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

مخاطب محترم :جناب آقاي...با سلام ،احتراما ، به اطلاع مي رساند كه :برابر قرارداد مورخ   يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي فرعي ..از....  اصلي بخش ... را به مبلغ 200 ريال به اينجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ100 ريال آن طي چك بانكي شماره 1000  مورخ  ...بانك... به شما پرداخته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *