خانه / مشاوره وکیل / مشاوره وکیل حقوقی مدنی / با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید

با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید

با اصلاحات ماده 18 بیشتر آشنا شوید

بموجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، ماده 18 معروف و اصلاحات بعدی آن صراحتاً نسخ گردیده است. حکم مقرره مذکور، با تغییراتی در ماده 477 ق.آ.د.ک. ابقا گردیده است.

از جمله تغییرات مثبت آن این است که:

– اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه، شامل احکام تمام مراجع قضایی اعم از “شوراهای حل اختلاف”، “دادسراها” و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز خواهد بود. بنابراین اعتراض به تصمیم قطعیت یافته دادسرا، مانند سابق نیاز به مراجعه به دادستان و ارائه دلیل جدید ندارد. کافیست این تصمیم خلاف بین شرع تشخیص گردد.

– با عنایت به صدر ماده و فحوای آن، احکام صادره از همه مراجع قضایی شامل این حکم می باشد حتی اگر در ماده 477 تصریحی به نام مرجع مزبور نگردیده باشد.

– پس از تشخیص رئیس قوه، رسیدگی مجدد به پرونده، به شعب خاص ارجاع می گردد.

– مدت یکماهه اعتراض که سابقا در ماده 18 آمده بود حذف گردیده و حق اعتراض مقید به زمان مشخص نیست.

– حق اعتراض مزبور، هم از طریق درخواست مستقیم از ریاست قوه میسر است و هم از طریق درخواست از ریاست دادگستری استان یا دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور.

– درخواست اعاده دادرسی از طریق اشخاص ذیصلاح مندرج در تبصره 3 ماده 477 (و از جمله رئیس دادگستری استان) مقید به یک نوبت شده است مگر اینکه اعتراض مجدد به جهت مخالف رای صادره با جهت دیگری از بین شرع باشد.

– مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 3 فوق الذکر، درخواست از شخص ریاست قوه قضائیه، به کرات ممکن بوده و نیازی نیست که جهات درخواست جدید با جهات در خواست سابق متفاوت باشد.

– دستور موقت صادره از دادگاهها بالاصاله مشمول این ماده گردیده و بنابراین، صرفنظر از رای اصلی و قابلیت اعتراض آن، می توان مطابق ماده 477 نسبت به دستور موقت اعتراض نمود.

– آرای دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی، نیز شامل این اعتراض بوده و ممکن است که رایی را که متعاقب اعاده دادرسی از دیوانعالی و پذیرش آن، صادر شده است؛ از طریق اعمال این ماده بی اثر نمود.

«در صورتی‌كه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یك از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذكور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ?- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و كیفری) شامل احكام و قرارهای دیوان‌عالی كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره – آراء شعب دیوان‌عالی كشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احكام این ماده خواهد بود.

تبصره – درصورتی كه رییس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس كل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا كیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذكر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینكه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد».

کلمات کلیدی:

  • اجرای اعاده دادرسی
  • اعاده دادرسی ماده 18
  • اعتراض به رای قطعی
  • به جای ماده 18 کدام ماده مطرح است
  • روش جدید اعاده دادرسی
  • سایت تخصصی حقوق
  • سرانجام ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
  • ماده 18 سابق
  • ماده 477 ایین دادرسی کیفری جدید
  • مهلت اعاده دادرسی
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *