x
سایت وکیل / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع قرارداد / برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود.

بسمه تعالی

نمونه قرارداد كار

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود.

1)مشخصات طرفین:كارفرما/نماینده قانونی كارفرما

آقای/خانم/شركت…………………..فرزند………………..شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………………..به نشانی:……………………………………………….

وكارگر آقای /خانم……………….فرزند………………….متولد………………..شماره شناسنامه…………… شماره ملی……………….میزان تحصیلات……………….نوع ومیزان مهارت…………………………….

به نشانی:……………………………………………………………………………….منعقد می گردد.

2)نوع قرارداد: دائم /موقت /كارمعین

3)نوع كار یا حرفه یا حجم كار یا وظیفه ای كه كارگر به آن اشتغال می یابد:………………………………

4)محل انجام كار:…

5)تاریخ انعقاد قرارداد:…

6)مدت قرارداد:…

7)ساعات كار:…

میزان ساعات كار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد.ساعات كار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون كار تعیین شود لیكن كمتر از آن مجاز است.

8)حق السعی:

الف:مزد ثابت/مبنروزانه/ساعتی………………………..ریال(حقوق ماهیانه……………………………..ریال)

ب:پاداش افزایش تولید یا بهره وری…………………………….ریال كه طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.

ج:سایر مزایا:…

9)حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه كارگر به حساب شماره…………………..نزد بانك………………شعبه…………………توسط كارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

10)بیمه:به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.

11)عیدی وپاداش سالانه:به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههای مشمول قانون كار-مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی-به ازای یكسال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی كارگران)به عنوان عیدی وپاداش

سالانه به كارگر پرداخت می شود.برای كار كمتر از یك سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12)حق سنوات ومزایای پایان كار:به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت كار كرد پرداخت می شود.

13)شرایط فسخ قرارداد:این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یك از طرفین قابل فسخ است.فسخ قرارداد………….روز قبل به طرف مقابل كتبا اعلام می شود.

14)سایر موضوعات مندرج در قانون كار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی كمك هزینه مسكن كمك هزینه عائله مندی نسبت به این قراردا اعمال خواهد شد.

15)این قراردا در چهر نسخه تنظیم می شود كه یك نسخه نزد كارفرما یك نسخه نزد كارگر یك نسخه به تشكل كارگری(در صورت وجود)ویك نسخه نیز توسط كارفرما از طریق نامه الكترونیكی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره كار وامور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضاء كارفرما محل امضاء كارگر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *