خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست حقوقی مالی / برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………. دادگاه عمومی …………

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب …………. فرزند …………… دارای شماره شناسنامه ……….. صادره از ……………… ساكن ………….. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به كلاسه پرونده شماره ………… اقرار می نمایم كه از دعوی مزبور علیه آقای / خانم …………… فرزند ………… به كلی صرف نظر كرده و استرداد دعوی نموده و از دادگاه محترم تقاضای صدور قرار سقوط دعوی مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید ) را دارم .

با تشكر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (خواهان )

امضاء و تاریخ

این مطلب رو هم چک کنید

نمونه آگهی مزایده یخچال

نمونه آگهی مزایده یخچال اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان در نظر دارد در رابطه با ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *