خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست حقوقی مالی / برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

برای پس گرفتن دادخواست چه کنم

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………. دادگاه عمومی …………

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب …………. فرزند …………… دارای شماره شناسنامه ……….. صادره از ……………… ساکن ………….. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه پرونده شماره ………… اقرار می نمایم که از دعوی مزبور علیه آقای / خانم …………… فرزند ………… به کلی صرف نظر کرده و استرداد دعوی نموده و از دادگاه محترم تقاضای صدور قرار سقوط دعوی مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید ) را دارم .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (خواهان )

امضاء و تاریخ

این مطلب رو هم چک کنید

نمونه آگهی مزایده یخچال

نمونه آگهی مزایده یخچال اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان در نظر دارد در رابطه با ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *