خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست خانواده / دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه پدر

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم اجازه پدر

ریاست محترم دادگستری –مجتمع قضایی

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

حسب اطلاع دختر اینجانب طی عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” به عقد دائمی آقای درآمده است. نظر به اینکه انعقاد نکاح مذکور بدون اذن و اجازه اینجانب بعنوان ولی دختر بوده و با فریب و نیرنگ و بدون رعایت غبطه و مصلحت او انجام گرفته است فلذا به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی صدور حکم به ابطال نکاح و عقدنامه مذکور به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشتاین مطلب رو هم چک کنید

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

رياست محترم دادگاه حقوقی اصفهان با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اینجانبه  به استناد کپی  مصدق عقد نامه  شماره 2222 مورخ 1392/05/06 با خوانده محترم در دفتر خانه شماره 12  اصفهان به عقد هم در امده ایم نظر به اینکه  مهریه مقرر در عقد نامه مذکور به میزان 300 سکه تمام بهار آزادری و 2 تخته فرش - آیینه شمدان  و سفر حج عمره کلا بر ذمه زوج بوده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *