خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست ملکی / دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

دادخواست صدور دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

ریاست محترم مجتمع قضایی“نام شهرستان محل وقوع ملک “

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ، دانگ باب آپارتمان ردیف صورتمجلس تفکیکی شماره جزء پلاک ثبتی / بخش “شماره ونام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خریداری نموده‌ و مبلغ ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است . علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورتمجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک با توجه به عدم اطمینان در انجام تعهدات قراردادی خوانده، استدعای صدور دستور استعلام ثبتی از طریق صدور گواهی توسط دفتر دادگاه و نهایتاً به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور دستور موقت منع خوانده/خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبایعه نامه فوق الذکر از در پلاک ثبتی / بخش“شماره و نام شهرستان محل وقوع ملک “ و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست.دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی ده روزه تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

این مطلب رو هم چک کنید

دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت

دادخواست دستور موقت جهت جلوگیری از صدور سند مالکیت باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:به موجب ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *