دانستنیهای حضانت

دانستنیهای حضانت

حضانت در لغت به معنای پروریدن است در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانیکه قانون مقرر داشته است . بعضی آنرا اقتداری می دانند که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است . به عبارت ساده تر حضانت را می توان نگاهداری و تربیت اطفال معنا کرد نگاهداری طفل شامل غذا دادن به او، تنظیف و خواباندن و لباس پوشیدن و بردن به پزشک در صورت مریض شدن و بطور کلی هر اقدامی که جهت حفظ سلامت جسم و روح طفل لازم باشد می شود . مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت طفل تا هفت سالگی به عهده مادرست . البته چنانچه پدرو مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و بعد از آن حضانت به عهده پدر می باشد . مطابق تبصره الحاقی به ماده قانونی ذکر شده بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .

مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر پدر ومادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین آنان با محکمه است .

چنانچه دادگاه برای یکی از والدین که حضانت با او نیست حق ملاقات تعیین نمود و مکان و زمان آنرا مشخص کرد در صورتی که شخصی که حضانت به عهده اوست از دادن ملاقات طفل جلوگیری نمود و به عبارت دیگر از اجرای حکم دادگاه امتناع نمود تکلیف چیست و دائره اجرای احکام چه وظیفه ای دارد ؟ در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص تعیین تکلیف شده است در این ماده می خوانیم هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثرمبلغ مذکور محکوم خواهد کرد . دادگاه در صورت اقتضاء می تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .

چون دادگاه صادر کننده حکم در این مورد باید تکلیف قضیه را روشن نماید به نظر می رسد دادگاه خانواده با اعلام دائره اجرای احکام مبنی بر ممانعت محکوم علیه از دادن ملاقات طفل می تواند طبق مقررات ماده ۱۴ قانون ذکر شده با تشکیل جلسه دادرسی کسی که مانع از اجرای حکم دادگاه شده محکوم به پرداخت جریمه نموده چنانچه مجدداً مانع اجرای حکم گردید حضانت را از او سلب نموده و به دیگری بدهد و اگر از دادن طفل خودداری نموده حسب ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی محکوم علیه را تا استرداد طفل بازداشت نماید اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه شماره ۴۹۰۵/۷-۳۱/۵/۷۹ در این خصوص چنین نظر داده است درمورد استنکاف و ممانعت از دیدار طفل وسیله شخصی که او را در اختیار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ می توان فرد ممتنع را الزام و درصورت مخالفت تا اجراء حکم حبس کرد (۳)

سایت استان فارس

< قبلی

این مطلب رو هم چک کنید

e4d874e6de.png

آنچه که از حق سکونت برای زن باید بدانید

آنچه که از حق سکونت برای زن باید بدانید محل سکونت از جمله حقوق مشترک ...