x

دریافت سند آپارتمان

شما میتوانید ابتدا با دادن اظهارنامه حق خود و الزلم به تنظیم سند رسمی را مطالبه نمایید سپس با توجه به پاسخ اظهار شده و مبایعه نامه و گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند را داده و در محاکم حقوقی طرح دعوا نمایید.

موفق باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *