سایت وکیل / مشاوره وکیل ملکی / وکیل تصرف عدوانی / دریافت سند برای ملک قولنامه ای چگونه است؟

دریافت سند برای ملک قولنامه ای چگونه است؟

منظورتان از ثبت احوال همان اداره ی ثبت اسناد است؟شما میتوانید به اداره ی ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرده و درخواست سند نمائید لذا در صورتیکه با استفاده از استشهادیه سبق تصرف خود را اثبات نمائید و بلا معارض هم نباشد بعد از آگهی در روزنامه ی کثیر الانتشار سند برای شما تنظیم خواهد شد.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *