x

در خصوص تخلف مدیرعامل از اساسنامه شرکت

سوال

آیا مدیر عامل شرکت می تواند بدون هماهنگی با هیئت مدیره یکی از بستگان خود را بعنوان وکیل و سرپرست در غیاب خود وارد شرکت نموده و وجوه شرکت را نیز به حساب او منتقل نماید؟ در اینصورت اقدام قانونی علیه مدیرعامل چگونه باید صورت گیرد؟

پاسخ
خیر نمیتواند بدون اطلاع از هیئت مدیره مبادرت به این کار نماید و بنظر میرسد, ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات مدیران و دست اندركاران شركت, در غیر موارد پیش بینی شده در ماده 143 و 154 قانون تجارت, عبارت از بطلان تصمیمات متخذه در مراجع قضائی است مشروط بر اینكه موازین حسن نیت و منافع جمع در تعیین حدو اختیارات و تجاوز از آن در نظر گرفته شود.
موفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *