x

در خصوص حبس شدن در خانه

با سلام

رده ای پیدا نکردم که سوالم را مطرح کنم ولی مسئله برای من جدی است.

خانواده ام به این دلیل که امکان دارد با خروج من از خانه اقدام به خودکشی کنم مرا در خانه حبس کرده اند و من میخواهم برعلیه آنان اقدام کنم ولی میخواستم ببینم با وجود مدارکی که علیه من است من میتوانم اقدامی کنم.

من 3 سال پیش درگیری داشتم و 2 ماه تیمارستان بستری شدم و در آن مدت اقدام به خودکشی کردم. 2 بار هم بعد از بیرون آمدن از تیمارستان اقدام به خودکشی با قرص کردم که هر بار در بیمارستان مسمومیت لقمان 1 روز بستری شدم که نمیدانم آنجا پرونده دارم یا نه. کارت معافیت دائم پزشکی از سربازی هم دارم. چند بار هم بیمارستان بقیة الله بستری شدم.

آیا با این وجود میتوانم حکم بگیرم که خانواده ام مرا حبس نکنند؟

با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *