خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع اظهارنامه / دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

دعوت فروشنده جهت حضور در دفتر خانه و انتقال سند

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

جناب آقای

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع می رساند كه :

برابر قرارداد مورخ یك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتی فرعی از اصلی بخش را به مبلغ ریال به اینجانب فروخته و از ثمن معامله مبلغ ریال آن طی چك بانكی شماره مورخ بانك به شما پرداخته ، آن را وصول نموده مورد معامله را تحویل داده اید ، نظر بر اینكه بین طرفین عقد بیع محقق شده است و بر حسب ماده قرارداد تعهد نموده اید در تاریخ با حضور در دفتر خانه شماره مورد معامله در قبلا اخذ بقیه ثمن به اظهار كننده انتقال دهید اینك به لحاظ امتناع از اجرای مفاد تعهد بند یاد شده به جنابعالی ابلاغ می شود در تاریخ ساعت 8 الی 30/14 در دفتر خانه شمرده

( ذكر شده در قرارداد ) به نشانی حضور یافته مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن رسما انتقال دهید بدیهی است در صورت امتناع از انتقال حسب بند قرارداد را دادگاه تنظیم انتقال و خسارت به دادرسی و وجه التزام معین شده مطالبه خواهد شد .

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی(خریدار)

امضاء و تاریخ

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

اظهارنامه تعهد بیع

اظهارنامه تعهد بیع

مخاطب محترم :جناب آقاي با سلام محترما به حكايت قرارداد مورخ ...تعهد نموده اين در پلاك ثبتي..بخش ...به نشاني....به احداث ....دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تكميل بنا و آماده شدن مدارك انتقال واحد شماره ... آن را با حضور در دفتر خانه به نشاني... به اينجانب انتقال دهيد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *