خانه / وکیل پرسش پاسخ / نشست قضایی / سهم همسر متوفی از اجرت المثل

سهم همسر متوفی از اجرت المثل

سهم همسر متوفی از اجرت المثل

در صورت تصرف ملک موروثی از سوی شخص ثالث و تعیین اجرت المثل ایام تصرف ، آیا همسر متوفی ( مورث ) از اجرت المثل سهمی دارد یا خیر ؟


پس از بحث و تبادل نظر سه نظریه به شرح ذیل ارائه گردید .

سه نفر : با عنایت به اینکه زن از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد از اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول نیز ارث می برد زیرا ماده 946 قانون مدنی نیز موید آن است .

دو نفر : با توجه به اینکه اساساً زن حقی به عین اموال غیرمنقول به عنوان ارث ندارد لذا از اجرت المثل ایام تصرف غیرمنقول که تابعی از عین است نیز حقی ندارد مگر اینکه با وجود تقاضای زن سایر وراث از دادن سهم وی از قیمت مال غیرمنقول استنکاف نمایند که در این حالت می تواند سهم خود را از عین ملک استیفا نماید.

یک نفر : تا زمانی که سهم زوجه از قیمت اموال غیر منقول ادا نشده است زن می تواند طبق ماده 946 قانون مدنی ذینفع اجرت المثل ایام تصرف شخص ثالث باشد .

کلمات کلیدی:

  • آیا زن از منزل اجاره ای ارث می برد
  • اجرت المثل ایام تصرف
  • ارث زن در اجاره منزل شوهر
  • اواع نشست قضایی نطنز
  • سهم زن از اجاره
  • سهم زن از اجرت المثل
  • سهم زن در ارث
  • سهم همسر متوفی از اجرت المثل
  • نشست قضایی نطنز
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *