سایت وکیل / مشاوره وکیل ملکی / وکیل تصرف عدوانی / شکایت به دادگاه عمومی درخصوص پارک در حیاط و مشاعات چگونه است؟

شکایت به دادگاه عمومی درخصوص پارک در حیاط و مشاعات چگونه است؟

بله حتما باید به صورت جلسه ی تنظیم شده استناد نمائید لذا در صورت محکوم شدن ایشان در دادگاه به عنوان مزاحمت میتوانید هزینه های دادرسی را هم مطالبه نمائید و در صورتیکه بعضی از واحد های آپارتمان دارای پارکینگ نمیباشند وظیفه ی مدیر ساختمان است که ریموت پارکینگ را از واحدهای فاقد پارکینگ اخذ نماید.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *