خانه / مشاوره وکیل ملکی / وکیل الزام به اخذ پایان کار / طبق قراردادبا۴نفراقدام به خرید یک واحد مسکونی نموده ام؟

طبق قراردادبا۴نفراقدام به خرید یک واحد مسکونی نموده ام؟

ماده(۱)موضوع قرارداد

طبق موضوع ماده یک قراردادموضوع قراردادعبارتست ازدرخواست وخریدیک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه۱دارای مساحت تقریبی ۵۵مترمربع.الف)آسانسوردارد.انباری دارد.پارکینگ دارد.ب)انباری وپارکینگ پس ازصورت تفکیک توسط فروشنده برای خریدارمشخص میگردد.

ماده (۲)ارزش بهای واحد

الف)ارزش بهاموضوع قراردادبرای هرواحد….مترمربع زیربنای مفیدوبالکن بمبلغ۷۵۰۰۰۰۰ریال

ب)قیمت واحدمتر(متراژمفید+بالکن ها)ارزش بهای آپارتمان زیربنای موردتوافق

ت)بهای انباری صفرریال میباشد.

تبصره:مبنای ارزش بهای موردمعامله براساس متراژدقیق واحددرهنگام تحویل وازخریداردریافت میگردد.

باتوجه به بند۱و۲قردادادآیا فروشنده میتواند پارکینگ رابه اینجانب ندهدویابابت آن وجهی راازمن طلب کند؟درضمن قراردادمربوط به سال۱۳۹۰/۱۰/۱۹میباشدو میبایست ۱۲ماهه سندمیزدند که هنوز پایان کارنگرفته اند،آیاپس ازمشخص شدن متراژدقیق میتواندبه روزقیمت ساختمان تقاضای مابقی طلب خودرابکنند؟درضمن شرکت سازنده هیچگونه شماره ثبت شده ای ندارد،دراین خصوص میتوان شکایتی تنظیم نمود؟

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

نصب دوربین در اولین جلسه ساختمان بدون اطلاع سایر اعضای ساختمان امکان پذیر است؟

باسلام مدیر ساختمان ما بعد از یکبار مطرح کردن نصب دوربین مدار بسته در جلسه ساختمان اقدام به نصب دوربین کرده است که در این جلسه ما حضور نداشته ایم و بدون موافقت و نظر خواهی از ما دوربین را نصب کرده است مگر مدیر نباید در صورت غیبت بعضی مالکین بعد از سه بار تشکیل جلسه اقدام به نصب دوربین میکرد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *