سایت وکیل / وکیل پرسش پاسخ / نشست قضایی / غیبت طرفین پرونده در جلسه دادرسی

غیبت طرفین پرونده در جلسه دادرسی

غیبت طرفین پرونده در جلسه دادرسی

سوال : در جلسه دادرسی چنانچه هر یک از اصحاب دعوی حضور نیابد و فرد غایب عذر موجهی اعلام نموده باشد تکلیف دادگاه چیست ؟

 

 

پاسخ:الف– حضور در جلسه دادرسی و اعلام و اظهار نسبت به موارد مورد ادعا و همچنین استماع اظهارات طرف مقابل از جمله حقوق هر یک از اصحاب دعوی میباشد چنانچه یکی از آنها نتواند در جلسه حاضر شود و عذر موجهی داشته باشد هر چند در قانون نص صریح در این زمینه وجود ندارد دادگاه موظف است جلسه دادرسی را تجدید کند اصولا فلسفه قانونی جهت اشاره به عذر موجه در قانون آئین دادرسی بر این مبنا استوار می باشد .

پاسخ ب :با عنایت به اینکه در قانون نص صریح برای تکلیف دادگاه جهت تجدید جلسه وجود ندارد و اینکه آنچه مد نظر قانون بوده اطلاع اصحاب دعوی از جلسه دادرسی است در اینگونه موارد لزومی به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد مگر اینکه حضور آنها در دادگاه ضرورت داشته باشد .

کلمات کلیدی:

  • قانون،مجموعه قوانین، نشست قضایی، غیبت طرفین پرونده، غیبت در جلسه دادرسی
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *