سایت وکیل / مشاوره وکیل قراردادها / وکیل قرارداد مشارکت در ساخت / فرار از دین با انتقال آپارتمان چگونه امکان پذیر است؟

فرار از دین با انتقال آپارتمان چگونه امکان پذیر است؟

بله به دلیل اینکه مهریه دین ممتاز میباشد میتوانید سهم ملک را به نام همسرتان منتقل نمائید و منع قانونی نخواهد داشت.لذا در صورت عدم پرداخت بدهی به طلبکاران حبس خواهید شد.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *