x
سایت وکیل / مشاوره وکیل قراردادها / وکیل قرارداد مشارکت در ساخت / قرار داد مشارکت در ساخت ساختمان بدون هیچ قیدو شرط خاصی چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

قرار داد مشارکت در ساخت ساختمان بدون هیچ قیدو شرط خاصی چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

در صورتیکه در قرارداد میزان سهم هر یک از شرکا با توجه به مخارجی که کرده اند مشخص باشد بعد از پایان ساخت میتوانند آن را مطالبه نمایند یعنی ضمانت اجرای آن قرارداد و قانون میباشد لذا در صورتیکه در قرارداد میزان سهم مشخص نباشد در صورت امتناع شرکای دیگر قادر به مطالبه ی سهمتان نخواهید بود.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *