خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع اظهارنامه / نمونه اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل

نمونه اظهار نامه دعوت از فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند منزل

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، به اطلاع می رساند كه :

حسب قرارداد تعهد واگذاری ثبتی فرعی از اصلی بخش شهرستان یك باب خانه به نشانی را به مبلغ ریال به موكل تعهد فروش نموده اید . از بهای مورد معامله مبلغ به شما پرداخت ، مبلغ ریال آن باقیمانده و مقرر بوده است در تاریخ در دفتر خانه شماره تهران در قبال پرداخت وجه مذكور مورد معامله به نام موكل ثبت گردد .

نظر بر اینكه درخواست نموده اید این اقدام به وقت دیگری موكول شود و علی رغم توافق كتبی طرفین برای تنظیم سند رسمی تاریخ دیگری تعیین نگردیده و به عذر نشدن مدارك موكول را بلاتكلیف گذارده اید اینك با ارسال این اظهار نامه حسب ماده 156 قانون مدنی (جدید ) از شما دعوت می شود در تاریخ ساعت 8 الی 30/14 در دفتر خانه به شماره به نشانی (كه در قرارداد تعیین شده است ) حضور یافته وبا ارائه مدارك و اخذ بقیه ثمن و تحویل مورد معامله پلاك مرقوم را رسما به نام موكل انتقال دهید . بدیهی است در صورت عدم حضور ناگریز با اقامه دعوی و واریز مانده ثمن به صندوق دادگستری از دادگاه تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال خسارت دادرسی مطالبه خواهد شد . توجه تذكر داده می شود كه از تاریخ تحویل ملك مذكور اجرت المثل دوران تصرف مورد مطالبه قرار خواهد گرفت . این اظهار نامه جهت دفتر خانه نیز ارسال شده ، نسخه وكالت نامه اینجانب نیز ضمیمه است .

با تشكر

نام و نام خانوادگی(وكیل)

به وكالت آقای

این مطلب رو هم چک کنید

اظهارنامه تعهد بیع

اظهارنامه تعهد بیع

مخاطب محترم :جناب آقاي با سلام محترما به حكايت قرارداد مورخ ...تعهد نموده اين در پلاك ثبتي..بخش ...به نشاني....به احداث ....دستگاه آپارتمان مبادرت نموده ، سپس با تكميل بنا و آماده شدن مدارك انتقال واحد شماره ... آن را با حضور در دفتر خانه به نشاني... به اينجانب انتقال دهيد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *