خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست خانواده / نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام. نظر به اینكه انعقاد عقد نكاح مذكور در صفر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدنی صدور حكم به ابطال عقد نكاح فوق الذكر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشتاین مطلب رو هم چک کنید

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

رياست محترم دادگاه حقوقی اصفهان با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اینجانبه  به استناد کپی  مصدق عقد نامه  شماره 2222 مورخ 1392/05/06 با خوانده محترم در دفتر خانه شماره 12  اصفهان به عقد هم در امده ایم نظر به اینکه  مهریه مقرر در عقد نامه مذکور به میزان 300 سکه تمام بهار آزادری و 2 تخته فرش - آیینه شمدان  و سفر حج عمره کلا بر ذمه زوج بوده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *