سایت وکیل / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست خانواده / نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

نمونه دادخواست ابطال عقد ازدواج

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم آقای درآمده‌ام. نظر به اینكه انعقاد عقد نكاح مذكور در صفر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدنی صدور حكم به ابطال عقد نكاح فوق الذكر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشتپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *