خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره دادخواست خانواده / نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند

نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی “محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه “شماره و نام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ایم. حاصل این ازدواج فرزند پسر/دختر به اسم/اسامی می‌باشد. نظر به اینكه متعاقب بروز اختلاف مجبور به ترك زندگی مشترك گردیدم و به جهت شیرخوار بودن فرزندم بنام در معرض بیماری و لطمات روحی و جسمی قرار دارد فلذا مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت بر استرداد فرزندم بنام و اجرای فوری قبل ازابلاغ آن مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

این مطلب رو هم چک کنید

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

برای نوشتن دادخواست مطالبه مهریه چه کنیم

رياست محترم دادگاه حقوقی اصفهان با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:اینجانبه  به استناد کپی  مصدق عقد نامه  شماره 2222 مورخ 1392/05/06 با خوانده محترم در دفتر خانه شماره 12  اصفهان به عقد هم در امده ایم نظر به اینکه  مهریه مقرر در عقد نامه مذکور به میزان 300 سکه تمام بهار آزادری و 2 تخته فرش - آیینه شمدان  و سفر حج عمره کلا بر ذمه زوج بوده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *