x
سایت وکیل / آزمون حقوقی / نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

کانون وکلای دادگستری مرکز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۹۵

رتبه

۱۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۹۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۶۰

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۰۰۲

رتبه

۶۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۷۸

رتبه

۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۶۰

رتبه

۹۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۹۳

رتبه

۹۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۱۳

رتبه

۱۰۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۰۴

رتبه

۱۳۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۹۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۵۵

رتبه

۱۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۲۱

رتبه

۱۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۴۹۵

رتبه

۱۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۷۳

رتبه

۲۲۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۳۸

رتبه

۲۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۹۶

رتبه

۳۰۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۸۰

رتبه

۳۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۰۰

رتبه

۳۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۷۱

رتبه

۳۸۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۶۰

رتبه

۳۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۵۳

رتبه

۳۹۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۰۴

رتبه

۴۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۴

رتبه

۴۷۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۰

رتبه

۴۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۷۶

رتبه

۵۱۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۹

رتبه

۵۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۰

رتبه

۵۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۵۱

رتبه

۵۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۷

رتبه

۵۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۵۰

رتبه

۶۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۴۹

رتبه

۶۳۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۲۸

رتبه

۶۵۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۰۵

رتبه

۶۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۵۰

رتبه

۷۵۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۱۲

رتبه

۷۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۹۴

رتبه

۸۱۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۶

رتبه

۸۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۳

رتبه

۸۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۸۰

رتبه

۸۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۸۸

رتبه

۹۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۹۶

رتبه

۱۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۷۳

رتبه

۱۱۲۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۳۳

رتبه

۱۳۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۹۴

رتبه

۱۸۰۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سقید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۸۸

رتبه

۲۰۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۴۲

رتبه

۲۱۱۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۷۲۵

رتبه

۲۳۷۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۵۵

رتبه

۲۵۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۳۱

رتبه

۲۵۸۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۵۷

رتبه

۲۷۸۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۱۳

رتبه

۲۸۷۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۹۷

رتبه

۳۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۳۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۳۳۶

رتبه

۳۳۳۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۲۷۰

رتبه

۳۵۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۷۳

رتبه

۳۷۷۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۴۹۷

رتبه

۵۹۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۲۹۶

رتبه

۶۶۲۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۰۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۵۱۶۸

رتبه

۱۰۹۷۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۲۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۴۰۴۰

رتبه

۱۵۶۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۱۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۸۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۰۳۳۳-

۶

آیین دادرسی کیفری

۱۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۲۷

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۱۰

رتبه

۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۷۰۷

رتبه

۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۶۹۷

رتبه

۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۴۹۷

رتبه

۲۰۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۲۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۰۴۵

رتبه

۳۱۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۸۲۹

رتبه

۳۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۵۴۵

رتبه

۷۶۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۰۰۹

رتبه

۹۹۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۲۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۱۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۲۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۲۲۷۶

رتبه

۲۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶-

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۳۳۳-

۳

حقوق تجارت

۳۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۰۶۶۶

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۱۶

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۳۱

رتبه

۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۲۹

رتبه

۱۷۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۷۷

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۶۵

رتبه

۲۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۰۸

رتبه

۲۴۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۳۵۴

رتبه

۷۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۱۰۹

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۲۹

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۷۶۴

رتبه

۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۳۳

رتبه

۴۱۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۶۷۹

رتبه

۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۳۷۳

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

کانون وکلای دادگستری اصفهان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۲۰۲

رتبه

۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۸۶

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۶۰

رتبه

۲۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۵۹

رتبه

۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۳۴

رتبه

۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۸۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۱

رتبه

۶۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۶۳

رتبه

۷۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۰۰

رتبه

۱۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۸

رتبه

۲۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۵۲

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۱۹

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۳۰

رتبه

۴۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۰

رتبه

۴۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۱۹

رتبه

۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۳۴۴

رتبه

۱۷۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

کانون وکلای دادگستری مازندران

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۱۰

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۴۷

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۴

رتبه

۴۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مازندران

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۵۸

رتبه

۵۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

کانون وکلای دادگستری خراسان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۳۵۸

رتبه

۲۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۰۲

رتبه

۶۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۰۸

رتبه

۷۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۶۳

رتبه

۳۱۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۳۷۳

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۲۱۳

رتبه

۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

کانون وکلای دادگستری گیلان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۶۸

رتبه

۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۹۴

رتبه

۱۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

کانون وکلای دادگستری قزوین

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قزوین

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۱۴۲

رتبه

۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۸۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۲۸

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

کانون وکلای دادگستری خوزستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۱۰۲۳

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۹۶۴

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۷۸

رتبه

۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۹۶

رتبه

۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۶۳

رتبه

۹۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

کانون وکلای دادگستری همدان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۵۵

رتبه

۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۸۳

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۰۷۲

رتبه

۶۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

کانون وکلای دادگستری قم

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۸۹۱

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۷۳

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۲۵

رتبه

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۸۳۳

کانون وکلای دادگستری کردستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کردستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۰۳

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کردستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۴۷۵

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۶۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

کانون وکلای دادگستری گلستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۳۳۰

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۴۳

رتبه

۲۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۰۱

رتبه

۴۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۴۲۵۸

رتبه

۸۱۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۸۳۳-

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۱۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۱۶۶۶

کانون وکلای دادگستری اردبیل

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۸۰

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۷۵

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۱۸۴

رتبه

۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۳۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۱۷۱

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۸۱۲

رتبه

۱۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۰۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۱۶۶-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اردبیل

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۲۰۹

رتبه

۱۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۰۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۲۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۶۶۶

کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکزی (اراک)

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۵۶

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکزی (اراک)

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۵۸۵۸

رتبه

۱۰۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

کانون وکلای دادگستری بوشهر

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

بوشهر

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۲۳

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

بوشهر

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۴۲۶

رتبه

۱۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

صفر

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

کانون وکلای دادگستری زنجان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

زنجان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۹۶۷

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

زنجان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۰۲۴

رتبه

۱۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۸۳۳

کانون وکلای دادگستری لرستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۵۱

رتبه

۳۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۰۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۰۸

رتبه

۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۰۲۶

رتبه

۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۹۶۳

رتبه

۶۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۶۰۱

رتبه

۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۴۸۰

رتبه

۶۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۳۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

کانون وکلای دادگستری کرمان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کرمان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۶۵۶۳

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کرمان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۰۶۶

رتبه

۵۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

کانون وکلای دادگستری البرز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۲۷۶

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۹۱۵

رتبه

۲۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۹۸

رتبه

۱۸۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۷۷۳

رتبه

۵۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۲۱۰۰

کانون وکلای دادگستری ایلام

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

ایلام

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۷۲۳

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

منبع اختبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *