ورود به عنف چیست ؟

عبارت است از ورود به منزل دیگری كه همراه با عنف و تهدید باشد پس ورود تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است و رکن معنوی عمدی بودن ورود است که وجود نداشته است.لذا ورود به عنف محرز نمیباشد.مجازات ورود به عنف حبس از شش ماه الی سه سال محكوم می‌شود ولی در صورتی كه مرتكبین بیش از یك نفر بوده و لا اقل یكی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یك تا شش سال خواهد بود.

موید باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *