Home / وکیل پرسش پاسخ / استفتائات قضایی / پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری

پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری

پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری

سؤال الف. با توجه به اینکه در برخی از روایات آمده است که شدت تازیانههای شارب خمر شدیدتر از اجرای حد قذف میباشد و در برخی دیگر از روایات آمده است که تازیانههای حد قذف معمولی زده میشود؛ شدت تازیانهها در اجرای حد شرب خمر چگونه باید باشد؟ و آیا مانند حد زنا باید اشد ضرب بوده باشد یا از نظر شدت بین حد زنا و حد قذف میباشد؟

ب. در هنگام اجرای حد شرب خمر بر مرد، در بسیاری از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روی زمین میاندازد یا قادر به ادامه ایستادن نمیباشد و بر زمین میافتد، آیا میتوان باقیماندة تازیانهها را در حال خوابیده بودنِ وی جاری کرد یا باید به وسیلهای وی را سرپا نگهداشت (مانند بستن وی بر ستون و مانند آن) و در حال ایستاده بر او اجرای حد کرد یا در چند مرحله در حال ایستاده باید اجرای حد صورت گیرد یا…؟ تکلیف چیست؟

ج. در فرض «ب»، چنانچه سرپا نگهداشتن وی به شکل متعارف ممکن نباشد، رعایت امری نزدیک به آن مانند نیمه ایستاده نگهداشتن او با انداختن وی بر روی نرده یا مبل و مانند آن از حیث لزوم یا جواز آن چگونه است؟

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)

الف. تازیانه بر شارب خمر شدید از حد قذف باشد کافی است.

ب. در حال خوابیده اجرای حد بشود لازم نیست حتماً سرپا باشد.

ج. گفته شد که تا حد امکان سرپا حد جاری شود وگرنه الاقرب فالاقرب.

13/02/1382

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

الف. شدت ضرب موضوع عرفی است و کیفیت آن با نظر عرف معین میشود.

ب. اگر قادر بر ادامه ایستادن نباشد بقیه در غیر حال قیام انجام میشود.

ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود والله العالم.2 محرمالحرام1424ه.ق

آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)

الف. ظاهراً شدت ضربات در شارب خمر مثل زانی است و باید اشدّ ضرب باشد.

ب. در صورت امکان ایستاده اجرا شود ولو با بستن یا در چند مرحله زدن باید ایستاده باشد.

ج. باید عرفاً صدق ایستاده کند و الّا کفایت نمیکند.

26/12/1381

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

الف. در حد شرب خمر باید شدت ضرب در حد متوسط باشد.

ب. اجرای حد در حالیکه خوابیده باشد، جایز نیست.

ج. در صورتی که به قسمتی از پاها و رانها و مانند آن که حالت ایستاده را دارد بزنند اشکالی ندارد. همیشه موفق باشید.

28/11/1381

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

الف. در مورد زدن تازیانه باید حدّ متوسط رعایت شود به طوری که بدن مجرم مذکور مجروح نشود و درد و رنج را درک کند تا تنبّه پیدا کند.

ب و ج. مجرم مذکور اگر مرد است در حالیکه ایستاده است باید حدّ را اجراء کرد و اگر زن است باید در حالی که نشسته و لباسش را به تن کرده تازیانه زده شود و اگر قدرت ایستادن ندارد به هر نحوی ممکن است تازیانه زده شود.

بقیه مسأله و جزئیات آن از کتاب حدود اینجانب از صفحه 567 به بعد مطالعه شود.

14/12/1381

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی

الف. به صورت متعارف تازیانه به وی بزنند.

ب. در صورت عدم توانائی بر ایستادن، در حال نشسته یا خوابیده حدّ بر وی جاری میشود.

ج. از جواب ب روشن شد.

کلمات کلیدی:

  • اجرای حد شرب خمر
  • استفتاعات قضایی در مورد حد شرب خمر
  • حد شرب خمر
  • دانستنی های حقوقی
  • سایت حقوق
  • سایت حقوقی
  • شلاق زدن مشروب خوار
  • شلاق شراب خواری
  • عرق خوری شلاق عرق خوری
  • کیفیت حد مشروب
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *