خانه / قوانین و مصوبات

قوانین و مصوبات

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

آیین­‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مضوب جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ هیئت وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد شورای­‌عالی انرژی و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آیین­‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده۱ـ در ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۵ مصوب ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۲۶        کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۲مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رعایت آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص افزایش حقوق طبق نرخ تورم برای کارکنان تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶       شماره ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲     شماره دادنامه: ۱۸۳      کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۱۲مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/۶۳/۱۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان درخصوص تعیین قیمت املاک شخصی تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۳        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۶۷مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نعمت اله رمضانیموضوع شکایت و خواسته: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۰۲       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۴۳مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: دیوان محاسبات کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه مالی کمیته امداد ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۰        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۳مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی در قسمتی که بانک‌های خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۰۴       کلاسه پرونده: ۹۳/۵۱۱مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد مجموعه آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۲۱      کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۱مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ مورخ: ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده۳ آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰   شماره دادنامه: ۲۶۸ الی ۲۷۰  کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۹، ۹۴/۹۱۸، ۹۴/۳۶۰ مرجع ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین­‌نامه اجرایی ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۲۴۴ ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲              کلاسه پرونده: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می‌شود به لحاظ مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۴۰        کلاسه ...

ادامه مطلب

اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۹۶

اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۹۶/۵/۸ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ را اینجا بخوانید مجموعه قوانین هیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. آیین‌نامه راهنمایی و ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن در خصوص جلوگیریِ شهرداری از صدور مجوز مراکز آموزشی در محل‌های غیرکاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۵        کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۱مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۹۹/۲۱/۹۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ...

ادامه مطلب

ملزم‌بودن دفاتر محاکم به برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود

معاون قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرد: لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه های موضوع درخواست اعاده دادرسی پایگاه خبری اختبار- معاون قضایی دیوان‌عالی کشور با صدور بخشنامه‌ایی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور، بر ملزم‌بودن مدیران و متصدیان دفاتر شعب محاکم بدوی و تجدید نظر به تصدیق و ...

ادامه مطلب

دادنامه شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص محدود کردن مرخصی قانونی ٩ ماهه زایمان زنان شماره دادنامه: ۴۰۶     تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳  کلاسه پرونده: ۶۰۱/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیاوش عطایی ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۷۶۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ وزارت راه و شـهرسازی و به استنـاد مـاده (۲۸) قانون دریایی ایران ـ مصوب۱۳۴۳ـ و ماده (۲۲) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ ...

ادامه مطلب

آیین‌­نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور

آیین‌­نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۸ هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه­‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ هیئت‌وزیران هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۷۳۸۳‌ـ‌۱ مورخ ۱۶/۱۲/ ۱۳۸۳سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۲) قانون مدیریت پسماندها مصوب ‌ـ‌ ۱۳۸۳‌ـ‌، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

آیین­‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌­نامه شخص ثالث مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ هیئت‌وزیران هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه­‌های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۵۴مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶     شماره دادنامه: ۱۵۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۰۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد زنگی آبادی با وکالت خانم مینا تاج الدینیموضوع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر «تشکیل شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶       شماره دادنامه: ۱۳۵       کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده منوط نیست تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶        شماره دادنامه: ۱۳۷    کلاسه پرونده: ۹۳/۸۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عباس نجفی موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین عوارض تغییرکاربری املاک مسکونی خارج از اختیار شوراهای شهر است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹      شماره دادنامه: ۱۲۵     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۱۱۶T ...

ادامه مطلب

آیین‌­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۹۶۳۷۷ مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۸۸۶۵۴ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین‌نامه ...

ادامه مطلب

رأی‌های شماره ۱۳۸ تا ۱۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی‌های شماره ۱۳۸ تا ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰   تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۹۹، ۹۴/۶۰، ۹۴/۱۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- مجید اشرفی سعادت ۲- سیدعباس ...

ادامه مطلب

ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک‌های دولتی

از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد؛ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» برای بانک‌های دولتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بخشنامه‌ای، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را برای بانک‌های دولتی به همراه برنامه زمان‌بندی اجرا، ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۳۸۷۷۵/۵۷ مـورخ ۶/۳/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمان‌های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲      شماره دادنامه: ۹۴       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۹۳       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد

هیأت دولت، گمرک را موظف کرد در موقع صدور قبوض سپرده، علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب‌های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- واریز کند.خبرگزاری فارس: برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح ...

ادامه مطلب

تصویب آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بخشی از این آیین‌نامه با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است، این دفاتر جزء اسناد قابل استناد کشتی‌ها و تاسیسات نفتی بوده و قابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکش‌ها، کشتی‌ها ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه اجرایی تحصیل رایگان ایثارگران و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به تصویب هیات دولت رسید. هیأت وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۳ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور ...

ادامه مطلب

ابلاغ آیین‌نامه مرتبط با قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد.   به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مصوبه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:   معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۱۱ خرداد ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۷۹ دوشنبه،۱۱ خرداد ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۸ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۹۰۲/۹۳/۷       ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱۴ شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال نظر به اینکه ماده واحده ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۱۹ خرداد ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۸۱ سه‌شنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۳نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۹۰۲/۹۳/۷   ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۳۲۴ شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ سؤال در یکی از مراکز درمانی به ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۲۰ خرداد ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۸۲ چهارشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۴نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۳۳۳۴/۹۴/۷     ۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۰ شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم ...

ادامه مطلب

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

شماره۱۰۰/۲۸۴۶۳/۹۰۰۰                                                               ۱۳/۵/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ـ ۱۲/۵/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۵/۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در اجرای ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۲۱ تیر ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۸۹ یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۳۳۳۴/۹۴/۷    ۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۷ شماره پرونده ۱۷۹۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه در سیستم ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۳۱ تیر ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۹۲  چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۷نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۳۳۳۴/۹۴/۷    ۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۴۰ شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال چنانچه خواهان در حین تنظیم ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۷ مرداد ۹۴

نظریه های رئیس مجلس مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۷۹۴  چهارشنبه،۷ مرداد ۱۳۹۴   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۳نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۸۴۱/۹۴/۷   ۳/۴/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این ...

ادامه مطلب

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۲ شهریور ۹۴

شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                              ۳/۴/۱۳۹۴ ۳۵۹ شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده ...

ادامه مطلب

متوقف‌کردن خودرو از سوی پلیس راهور بدون مشاهده تخلف ممنوع است

  با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛  بخشنامه پلیس راهور که به مأموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف خودرو را متوقف کنند ابطال شد پایگاه خبری اختبار- در جلسه روز گذشته (۳۰ خرداد) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون ...

ادامه مطلب