Home / قوانین و مصوبات / آرا وحدت رویه

آرا وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

   رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود” مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران است” مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست…” مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲… جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست…” مقدمه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که… به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی، از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است و آیین‌نامه استخدامی مستقل این سازمان، حاکمیت دارد تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۴         کلاسه پرونده: ۹۶/۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی موضوع: اعلام ...

Read More »

رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۳۸       کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای ...

Read More »

رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان

رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند آراء به رد تأیید می‌شود تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۵          کلاسه پرونده: ...

Read More »

رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی

رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور “…در صورتی که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام ...

Read More »

رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌

رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود…” مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ...

Read More »

رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان

رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷            کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ...

Read More »

رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قابلیت اجرا ندارد تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۱۶ ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی۳۷۵ دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد مجموعه آرا وحدت رویه در اختبار تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷                شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴                   کلاسه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

  رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور “…مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل ...

Read More »

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور “…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در ...

Read More »

نگاهی دوباره به اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی

چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است. از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵       شماره دادنامه: ۱۱۸۲        کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری گردش کار : ...

Read More »

برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست

  برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست   برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست. تاریخ انتشار: ۹اسفند۱۳۹۴|۲۰:۲۸ دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲ مورخ: رأی دادگاه: به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱) م. الف.فرزند احمد متولد ۱۳۳۸ ...

Read More »

اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است

  به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است   به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است. تاریخ انتشار: ۱۵اسفند۱۳۹۴|۲۲:۵۹ به گزارش وکیل ملت شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی سر درب مغازه ها ودفاتر ...

Read More »

"تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور""

  “تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور”” دکتر عبدالعلی محمدی “تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور بدین شرح است: تاریخ انتشار: ۲۰فروردین۱۳۹۵|۲۲:۰۳   پیشینه موضوع:در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شکایات افراد از دولت و شهرداریها دائر بر مطالبه ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول ...

Read More »

رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد. معاون مدیرکل وحدت رویه ...

Read More »

رای وحدت رویه با موضوع جرایم مواد مخدر

شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام ...

Read More »

رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس

  رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۴۷   شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ...

Read More »

رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق

  رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۰   شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ...

Read More »

رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی

  تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۳ رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی   شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،پرداخت غرامت بایع به مشتری

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی  الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ...

Read More »

رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

  تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۹ رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی   شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور  گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد  معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی  ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت

  رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۲   شماره ۱۱۳۴۳۴/۹۳                                                                      ۱۴/۷/۱۳۹۳مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)معترض: بانک سینامعترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهرانموضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبتگردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا ...

Read More »

رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط

  تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۵ رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط   شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه  جلسه هیأت ...

Read More »

رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی

  رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۹   شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان ...

Read More »

رأی وحدت رویه در خصوص جرایم رایانه ای

شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ...

Read More »

رأی وحدت رویه در مورد قابلیت تجدیدنظر آرا

شماره ۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                ۱۴/۵/۱۳۹۱ که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ...

Read More »

رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر

  تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۱ رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر   شماره هـ/۸۹/۳۰۳                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۱ و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه  عائله مندی و اولاد   تاریخ دادنامه: ۲۲/۳/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۴۶       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

Read More »

رأی وحدت رویه در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار

شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.   معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه         جلسه ...

Read More »

رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره ۱/۵۸۶۷/هـ                                                              ۱۶/۷/۱۳۹۰                                   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.   ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   الف: مقدمه       جلسه ...

Read More »

رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴

  تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۸ رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴   شماره هـ/۸۸/۶۴۴                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م  مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰     شماره دادنامه: ۴۶۳     کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح ...

Read More »

مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی

۲- سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع صلاحیت دارد. ۳-  دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری دولتی محسوب می شود. ۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند. ۵- دعوی افراز زمینهای خارج ...

Read More »

جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران

  تاریخ انتشار: ۳۰تیر۱۳۹۵|۱۴:۴۴ جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران   به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۲۲ تیر مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان ۹ماه و همسران ایشان دوهفته” تعیین شد. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ...

Read More »

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری “…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که ...

Read More »

عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست

با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست. به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون  «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…” مقدمه  جلسۀ ...

Read More »

عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست

با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست. به گزارش پایگاه خبری به نقل از روابط عمومی دیوان ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره [تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹]، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده [ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷] پس از انقضاء ...

Read More »

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط ...

Read More »