خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عنوان عوارض باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد/ تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۶       کلاسه پرونده: ۹۴/۳۱۲ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۴۰۴      کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۷ ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن» تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۰۵        کلاسه ...

ادامه مطلب

رای شماره ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۳ـ۷) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرا ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶       شماره ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۳       ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با ...

ادامه مطلب

رای شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ـ۷ فراخوان سال ۱۳۹۳ تأسیس و بهره‌برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستی را ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می‌شود تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب

رأی ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی‌شوند تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۰۹       کلاسه پرونده: ۹۴/۹۳۲ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

رأی ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم در این خصوص که «پروانه‌های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آن‌ها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با ...

ادامه مطلب

رأی ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در قسمتی که برای بانک‌ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۵۰ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین «عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری» مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۵۰      کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا دهقانی اشکذری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۰۷ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازرس‌های اداره بهداشت، ضابط خاص قضایی نیستند تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳      شماره دادنامه: ۴۰۷      کلاسه پرونده: ۹۴/۳۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حامد دهقان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۵۳ دیوان‌ عدالت‌ اداری

  رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری غیر قانونی بودن ِ وضع تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول‌های توزین سازمان میادین تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۳۵۳        ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره ۳۱۷ مصوب ۱۳۹۶/۴/۱۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ مبنی بر عدم واریز وجوه حاصل از سپرده‌های دریافتی به خزانه، به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶ ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره‌های ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶             شماره دادنامه: ۲۷۳ الی ۲۷۷               کلاسه ...

ادامه مطلب

ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بند ۴ و ۵ بخشنامه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد  در جلسه ۷ شهریور سال ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م مورخ ۹۴/۶/۱۴ سازمان امور اراضی کشور مورد بررسی قرار گرفت. ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۴۶ ـ ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۴۶ ـ ۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر خروج فرآورده‌های ویتامین و مکمل دارویی از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶    شماره دادنامه: ۳۱۶     کلاسه پرونده: ۹۲/۲۴۰مرجع رسیدگی: هیأت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده‌سازی اراضی توسط مالکان مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۳۹       کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۰مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حمزه شکریان زینیموضوع شکایت و خواسته: ابطال ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶    شماره دادنامه: ۲۷۱        کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۶مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علیرضا دارابیموضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱/۸/۱۳۹۳ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۵ مصوب ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۲۶        کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۲مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رعایت آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص افزایش حقوق طبق نرخ تورم برای کارکنان تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶       شماره ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲     شماره دادنامه: ۱۸۳      کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۱۲مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/۶۳/۱۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان درخصوص تعیین قیمت املاک شخصی تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۳        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۶۷مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای نعمت اله رمضانیموضوع شکایت و خواسته: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۰۲       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۴۳مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: دیوان محاسبات کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه مالی کمیته امداد ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۰        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۳مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی در قسمتی که بانک‌های خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۰۴       کلاسه پرونده: ۹۳/۵۱۱مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد مجموعه آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۲۱      کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۱مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۶۸ الی ۲۷۰ مورخ: ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده۳ آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰   شماره دادنامه: ۲۶۸ الی ۲۷۰  کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۹، ۹۴/۹۱۸، ۹۴/۳۶۰ مرجع ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۲۴۴ ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲              کلاسه پرونده: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می‌شود به لحاظ مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۴۰        کلاسه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن در خصوص جلوگیریِ شهرداری از صدور مجوز مراکز آموزشی در محل‌های غیرکاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۵        کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۱مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی ...

ادامه مطلب

دادنامه شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص محدود کردن مرخصی قانونی ٩ ماهه زایمان زنان شماره دادنامه: ۴۰۶     تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳  کلاسه پرونده: ۶۰۱/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیاوش عطایی ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۱۴۲      کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۵۴مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶     شماره دادنامه: ۱۵۴      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۰۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد زنگی آبادی با وکالت خانم مینا تاج الدینیموضوع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر «تشکیل شورای ساماندهی سبک‌های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک‌های رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶       شماره دادنامه: ۱۳۵       کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده منوط نیست تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶        شماره دادنامه: ۱۳۷    کلاسه پرونده: ۹۳/۸۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عباس نجفی موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین عوارض تغییرکاربری املاک مسکونی خارج از اختیار شوراهای شهر است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹      شماره دادنامه: ۱۲۵     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۱۱۶T ...

ادامه مطلب

رأی‌های شماره ۱۳۸ تا ۱۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی‌های شماره ۱۳۸ تا ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰   تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۹۹، ۹۴/۶۰، ۹۴/۱۴۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- مجید اشرفی سعادت ۲- سیدعباس ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمان‌های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲      شماره دادنامه: ۹۴       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۹۳       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

متوقف‌کردن خودرو از سوی پلیس راهور بدون مشاهده تخلف ممنوع است

  با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛  بخشنامه پلیس راهور که به مأموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف خودرو را متوقف کنند ابطال شد پایگاه خبری اختبار- در جلسه روز گذشته (۳۰ خرداد) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۹۵       کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشور                                                                                                                                                                موضوع شکایت و خواسته: ابطال ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق‌العاده تطبیق صحیح می‌باشد تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹      شماره دادنامه: ۱۲۲      ...

ادامه مطلب