خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری مجموعه رای دیوان عدالت اداری در اختبار تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵       شماره دادنامه: ۲۶      کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۶مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور به دریافت کارمزد خدمات براساس ارزش فوب کالا مجموعه رای هیئت عمومی دیوان عدایت اداری تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵        شماره دادنامه: ۲۴       کلاسه پرونده: ۲۵۰/۹۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسه به اعضاء کمیسیون‌های قانونی مجموعه رای های هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵        شماره دادنامه: ۲۵       کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مبنی بر به‌کارگیری آموزشیاران دیپلم نهضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵     شماره دادنامه: ۲۲       کلاسه پرونده: ۹۳/۵۶۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه ولدی موضوع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۲۳       کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵     شماره دادنامه: ۲۷     کلاسه پرونده: ۱۷۱/۹۰مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برقراری عوارض حمل بار خارج از اختیارات شوراهای اسلامی است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷     شماره دادنامه: ۱۳۵۳    کلاسه پرونده: ۱۰۷۱/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تاریخ دادنامه: ۲/۹/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۹۱      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال شد تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷      شماره دادنامه: ۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۵۰      کلاسه پرونده: ۵۳۰/۹۱، ۵۲۰/۹۱، ۱۱۱۹/۹۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ۱۴۴۵     کلاسه پرونده: ۷۹۳/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰           شماره دادنامه: ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۴ کلاسه پرونده: ۳۹۷/۹۳، ۱۱۷۱/۹۲، ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض نقل و انتقال املاک و هزینه حق تفکیک توسط شهرداری مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷      شماره دادنامه: ۱۳۴۵     کلاسه پرونده: ۹۸۶/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامحسین الیکایی لاشکی موضوع شکایت و خواسته: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۷ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴      شماره دادنامه: ۱۴۴۷     کلاسه پرونده: ۴۷۲/۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷    شماره دادنامه: ۱۳۵۴    کلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۳مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴     شماره دادنامه: ۱۴۴۳   کلاسه پرونده: ۴۸۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۸مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۲/۱۳۹۵    شماره دادنامه: ۱۴۴۸     کلاسه پرونده: ۹۱/۵۶۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵۵مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷     شماره دادنامه: ۱۳۵۵    کلاسه پرونده: ۱۰۰۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱ـ هادی بهرامی ۲ـ حاتم ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] که پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است را ممنوع کرده ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۲۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۲۲/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷    شماره دادنامه: ۳۲۲/۲     کلاسه پرونده: ۳۶۸/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید شفیعی ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۴مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان «عوارض» بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نبوده و خلاف شرع است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴       شماره دادنامه: ۱۴۴۴      کلاسه پرونده: ۱۲۶۵/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵             شماره دادنامه: ۸۰۵ ـ ۸۰۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۸۳۷، ۹۴/۳۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین عوارض کاربری اراضی ندارد تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۲/۱۳۹۵           شماره دادنامه: ۱۴۴۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید عبدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴) از فصل دوم ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷         شماره دادنامه: ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹      کلاسه پرونده: ۱۱۰۳/۹۵، ۱۰۴۹/۹۵، ۱۰۴۸/۹۵، ۸۵۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

آیا پاسپورت به کسی که فارغ التحصیل شده است تعلق می گیرد؟

سلام من در شهریور۹۵فارغ التحصیل شدم آیا به من پاسپورت میدن تا بتونم به ترکیه سفر کنم  لطفا اگه میتونم پاسپورت بگیرم لطفا تمام نکاتشو بهم بگید و راهنمایی کنید ممنون میشم تشکر پاسخ مخاطب محترم و گرامی سوال شما واضح نمی باشد و گرفتن پاسپورت بستگی به مذکر و ...

ادامه مطلب

آیا بخشنامه عدم استخدام برای خانم های مطلقه وجود دارد؟

ایا بخشنامه عدم استخدام مطلقه در شرکتها وجود دارد؟؟؟ اخه من جایی استخدام شدم گفتن بخشنامه اومده مطلقه هیچ شرکتی استخدام نمیکنه،ایاصحت دارد یادروغ است ندونستم ازکسی سوال کنم ازشماکمک خاستم ممنونم راهنمایی کنید. اگ اینطوری باشه من نمیتونم جایی استخدام شم مگ میشه   پاسخ   مخاطب محترم عنایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری […]

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸      شماره دادنامه: ۹۹      کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا آل عباس موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه […]

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد مدارک تحصیلی متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴       شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس ریاحی موضوع شکایت […]

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجازاز تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶ مرجع رسیدگی: […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان […]

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع لزوم رسیدگی بدوی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۸        شماره دادنامه: ۱۰۴       کلاسه پرونده : ۹۵/۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت […]

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع مصوبات  شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۹       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) […]

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع بندهای ۲ و ۱۰ ماده۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره‌ برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال می‌شود تاریخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵       […]

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۶      کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید […]

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴  با موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۶۱        کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد موضوع شکایت […]

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا دلیری سهلان با وکالت خانم رحیمه شاملو موضوع شکایت […]

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۶۳         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال […]

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافت های فرسوده در هنگام تجدید بنا تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۶۰        کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان […]

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شاهرود تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره […]

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳           کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳ مرجع […]

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب