خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیا بخشنامه عدم استخدام برای خانم های مطلقه وجود دارد؟

ایا بخشنامه عدم استخدام مطلقه در شرکتها وجود دارد؟؟؟ اخه من جایی استخدام شدم گفتن بخشنامه اومده مطلقه هیچ شرکتی استخدام نمیکنه،ایاصحت دارد یادروغ است ندونستم ازکسی سوال کنم ازشماکمک خاستم ممنونم راهنمایی کنید. اگ اینطوری باشه من نمیتونم جایی استخدام شم مگ میشه   پاسخ   مخاطب محترم عنایت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۸         کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری […]

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸      شماره دادنامه: ۹۹      کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا آل عباس موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه […]

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد مدارک تحصیلی متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴       شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس ریاحی موضوع شکایت […]

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجازاز تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶ مرجع رسیدگی: […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان […]

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع لزوم رسیدگی بدوی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۸        شماره دادنامه: ۱۰۴       کلاسه پرونده : ۹۵/۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت […]

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع مصوبات  شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۹       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) […]

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع بندهای ۲ و ۱۰ ماده۳ شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره‌ برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال می‌شود تاریخ دادنامه : ۲۱/۲/۱۳۹۵       […]

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۲ صفحه ۴۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۱     شماره دادنامه: ۷۶      کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید […]

رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴  با موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۶۱        کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد موضوع شکایت […]

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا دلیری سهلان با وکالت خانم رحیمه شاملو موضوع شکایت […]

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۱۳۹۵/۲/۲۱ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۶۳         کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال […]

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافت های فرسوده در هنگام تجدید بنا تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۶۰        کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان […]

رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شاهرود تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره […]

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳           کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳ مرجع […]

رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

ادامه مطلب