خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی خارج است تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۶۴۵      کلاسه پرونده: ۹۵/۵۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد ترکاشوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ...

ادامه مطلب

رأی شماره۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره۸۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴    شماره دادنامه: ۸۸۴     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۰۵ ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶     شماره دادنامه: ۸۱۲     کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی موضوع: اعلام تعارض ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه‌های اجرایی مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶     شماره دادنامه: ۸۰۹       کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای حیدرعلی ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۸۱۱     کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرایط اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۸۶۸      کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام‌کننده تعارض: آقای اکبر مهرابی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ارائه‌دهندگان خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۷۰۰        کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: خانم آذر مالکی موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء ...

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده است، تعلق ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۷۸۳         کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۱ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است تاریخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:  وضع عوارض کسب و پیشه از پزشکان و اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان توسط شورای شهر مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۵۷۷       کلاسه پرونده: ۹۴/۹۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شعب بانک‌ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و وضع عوارض برای بانک‌ها نیز غیرمحلی می باشد و شورای ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت

  رأی شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شهرداری صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حد را ندارد تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۵۷۱       کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پیمان مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱       شماره دادنامه: ۶۵۰        کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تعلق خواهد گرفت و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حداقل ۳ ماه حضور در جبهه را ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برقراری عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۶۷       کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

مخالفت دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی‌ها

مخالفت دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی‌ها با هدف حمایت از ذخایر زیست‌محیطی و جانوری؛ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال «آیین‌نامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران به‌وسیله اتباع بیگانه» را رد کرد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آیین‌نامه افزایش هزینه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی به دلیل مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۵۶۸     کلاسه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر حقوقی و وکالت مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۶۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ روابط کار درخصوص الزام تجدیدنظرخواه به تقدیم دادخواست مجدد نسبت به به مواردی که در هیأت تشخیص به عنوان خواسته مطرح کرده بوده ولی ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و شورای شهر در این‌خصوص فاقد صلاحیت است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۷۳            کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۹ ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در صلاحیت دادگاه است و نه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۵۳۴ ـ۵۳۳              کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۷، ۹۵/۶۲۹ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.»؛ فلذا کارگروه تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی باید از ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر قانون شهرداری، تجاری محسوب نمی‌شود ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۴۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عباس فتحی موضوع شکایت و خواسته: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده‌اند، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۳۹        ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برای احداث پروژه‌ای که عوارض اصل پروژه را شهرداری تعیین می‌نماید، اگر سایر عوارض مانند «تجهیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف باشد تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۹۵       کلاسه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:”عوارض مشرفیت” از املاکِ واقع در بـَرِ خیابان‌ها و شوارعِ ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی باید بر اساس قانون اخذ شود، فلذا عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد و غیرقانونی است تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۷۹       کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدامین پناه گاهی نژاد موضوع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری تصمیمات متخذه کمیسیون تنظیم مقررات به تاریخ قبل از صدور مصوبه، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۸۰       کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری تصمیمات متخذه کمیسیون تنظیم مقررات به تاریخ قبل از صدور مصوبه، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۸۰       کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۲۵ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۲۲۵ـ ۲۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۲۱۵ الی ۲۲۰              کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۷، ۹۵/۲۹۶، ۹۳/۱۰۵۶، ۹۳/۹۰۴، ۹۳/۱۷۰، ۹۳/۱۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۶۶           کلاسه پرونده: ۹۴/۴۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه ممنوع است. فلذا سازمان امور مالیاتی صلاحیت قانونی ندارد تا سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است / فعالیتِ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب قانون، تاریخ  استخدام آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش برای دانشجویانِ تربیت‌معلم، تاریخ شروع به تحصیلشان می‌باشد تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۵۴۶         کلاسه پرونده: ۹۴/۶۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم‌ها: ۱ـ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: توقفِ موقتِ صدورِ مجوزِ فعالیت، در حیطه‌ی وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور نیست تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۴۵          کلاسه پرونده: ۹۴/۹۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود و مواردی از قبیلِ جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  اِعمالِ محدودیت‌هایی مانند شرط معدل، برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان در بعضی رشته‌ها، متضمنِ محدودیت در اِعمال حق است که نیاز به حکم یا اذنِ قانونگذار دارد تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۰۷        کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌ دیوان‌عالی کشور، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه‌ای نموده است. آقای توفیق، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و معاون دادستان عمومی به بررسی و نقدِ رأی مزبور پرداخته است که در ادامه ابتدائاً متنِ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و سپس ...

ادامه مطلب

رای شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیات عمومی دیوان

رای شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیات عمومی دیوان رأی شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی پیش‌بینی نشده؛ فلذا ادعای دولت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴ ـ ۵/۳/۱۳۹۳ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۸           کلاسه پرونده: ۹۴/۸۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  تأمین امنیت شغلی زنان پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی اشاره به کارگران با  قرارداد دائم دارد و قابل توسعه به کارگران با قرارداد موقت نمی‌باشد دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: امکان سرایتِ عوارضِ محلی تعیین‌شده توسط شورای شهر به گذشته وجود ندارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۴۴۰      کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شعب بانک‌ها کـه در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شعب بانک‌ها صلاحیت ندارند ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص «پرداخت حق اشعه» به دلیل مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶            شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷            کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۰ ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص «پرداخت حق اشعه» به دلیل مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶            شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷            کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۰ ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۶۵ هیات عمومی دیوان

رای شماره ۴۶۵ هیات عمومی دیوان با موضوع: اطلاق بخشنامه گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می‌باشد تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۶۵       ...

ادامه مطلب