خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برقراری عوارض برای دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۶۷       کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

مخالفت دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی‌ها

مخالفت دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی‌ها با هدف حمایت از ذخایر زیست‌محیطی و جانوری؛ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال «آیین‌نامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران به‌وسیله اتباع بیگانه» را رد کرد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آیین‌نامه افزایش هزینه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مراکز صنعتی به دلیل مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۵۶۸     کلاسه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر حقوقی و وکالت مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۶۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ روابط کار درخصوص الزام تجدیدنظرخواه به تقدیم دادخواست مجدد نسبت به به مواردی که در هیأت تشخیص به عنوان خواسته مطرح کرده بوده ولی ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و شورای شهر در این‌خصوص فاقد صلاحیت است تاریخ دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۷۳            کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۹ ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در صلاحیت دادگاه است و نه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۵۳۴ ـ۵۳۳              کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۷، ۹۵/۶۲۹ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.»؛ فلذا کارگروه تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی باید از ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر قانون شهرداری، تجاری محسوب نمی‌شود ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۴۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عباس فتحی موضوع شکایت و خواسته: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده‌اند، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۳۹        ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برای احداث پروژه‌ای که عوارض اصل پروژه را شهرداری تعیین می‌نماید، اگر سایر عوارض مانند «تجهیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف باشد تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۹۵       کلاسه ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:”عوارض مشرفیت” از املاکِ واقع در بـَرِ خیابان‌ها و شوارعِ ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی باید بر اساس قانون اخذ شود، فلذا عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد و غیرقانونی است تاریخ دادنامه: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۷۹       کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدامین پناه گاهی نژاد موضوع ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری تصمیمات متخذه کمیسیون تنظیم مقررات به تاریخ قبل از صدور مصوبه، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۸۰       کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری تصمیمات متخذه کمیسیون تنظیم مقررات به تاریخ قبل از صدور مصوبه، مغایر قانون است تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۳۸۰       کلاسه پرونده: ۹۵/۸۵۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۲۵ـ ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۲۲۵ـ ۲۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۲۱۵ الی ۲۲۰              کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۷، ۹۵/۲۹۶، ۹۳/۱۰۵۶، ۹۳/۹۰۴، ۹۳/۱۷۰، ۹۳/۱۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: ۳۰/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۶۶           کلاسه پرونده: ۹۴/۴۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه ممنوع است. فلذا سازمان امور مالیاتی صلاحیت قانونی ندارد تا سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است / فعالیتِ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب قانون، تاریخ  استخدام آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش برای دانشجویانِ تربیت‌معلم، تاریخ شروع به تحصیلشان می‌باشد تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۵۴۶         کلاسه پرونده: ۹۴/۶۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم‌ها: ۱ـ ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: توقفِ موقتِ صدورِ مجوزِ فعالیت، در حیطه‌ی وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور نیست تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۵۴۵          کلاسه پرونده: ۹۴/۹۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود و مواردی از قبیلِ جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  اِعمالِ محدودیت‌هایی مانند شرط معدل، برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان در بعضی رشته‌ها، متضمنِ محدودیت در اِعمال حق است که نیاز به حکم یا اذنِ قانونگذار دارد تاریخ دادنامه: ۳۱/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۵۰۷        کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

ادامه مطلب

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌

نقدِ رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در بابِ صلاحیت‌ دیوان‌عالی کشور، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه‌ای نموده است. آقای توفیق، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و معاون دادستان عمومی به بررسی و نقدِ رأی مزبور پرداخته است که در ادامه ابتدائاً متنِ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و سپس ...

ادامه مطلب

رای شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیات عمومی دیوان

رای شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیات عمومی دیوان رأی شماره‌های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی پیش‌بینی نشده؛ فلذا ادعای دولت ...

ادامه مطلب

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴ ـ ۵/۳/۱۳۹۳ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۸           کلاسه پرونده: ۹۴/۸۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  تأمین امنیت شغلی زنان پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی اشاره به کارگران با  قرارداد دائم دارد و قابل توسعه به کارگران با قرارداد موقت نمی‌باشد دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: امکان سرایتِ عوارضِ محلی تعیین‌شده توسط شورای شهر به گذشته وجود ندارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۴۴۰      کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شعب بانک‌ها کـه در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شعب بانک‌ها صلاحیت ندارند ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص «پرداخت حق اشعه» به دلیل مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶            شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷            کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۰ ...

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۴۶۸ ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص «پرداخت حق اشعه» به دلیل مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶            شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷            کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶۰ ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۶۵ هیات عمومی دیوان

رای شماره ۴۶۵ هیات عمومی دیوان با موضوع: اطلاق بخشنامه گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می‌باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می‌باشد تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۶۵       ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۴۴       کلاسه پرونده: ۹۵/۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهروز یوسفی موضوع شکایت ...

ادامه مطلب

تکلیف بنیاد شهید به پرداخت صد در صدی شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان

با ابطال مصوبه هیئت وزیران؛ بنیاد شهید مکلف شد به پرداخت شهریه کامل ایثارگران مشغول به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل دانشگاه‌های داخل کشور  با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ٩۵ قانون بودجه سال ٩٢، بنیاد شهید مکلف ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷     شماره دادنامه: ۴۷۶     کلاسه پرونده: ۹۴/۹۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم سیده ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ممنوع است تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۳۷       ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و شوراهای اسلامی صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عنوان عوارض باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد/ تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۶       کلاسه پرونده: ۹۴/۳۱۲ مرجع رسیدگی: ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶          شماره دادنامه: ۴۰۴      کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۷ ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن» تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۰۵        کلاسه ...

ادامه مطلب

رای شماره ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۳ـ۷) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرا ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶       شماره ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶      شماره دادنامه: ۴۳۳       ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول ...

ادامه مطلب

رای شماره ۴۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۴۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با ...

ادامه مطلب

رای شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت

رای شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و ...

ادامه مطلب