خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره انواع قرارداد

مشاوره انواع قرارداد

آیا از کارفرما یا پیمانکار بعد از امضا فرم تسویه حساب به علت پرداخت نشدن مزایا می توان شکایت نمود؟

اینجانبان حدود پانصد نفر نیروی کار یکی از شرکتهای نفت هستیم متاسفانه چندین سال است به علت عدم اطلاع به اینجانبان جمعه کاری پرداخت نشده حال که پیگیر شده ایم و این حق مسلم شده بعد از هماهنگی با اداره کار  فرم تسویه امضا نمودیم ولی حالا همان اداره می ...

ادامه مطلب

آیا میتوان ازکارفرما برای غرامت شکایت کرد؟

سلام.من سرایدار مجتمع مسکونی هستم که4ماه بعداز بستن قرارداد یه شب توخیابون سواربرموتور تصادف کردم ولگن من خوردشدوحتی رفتم توicuوالانم پام چندسانت کوتاه شده.براساس قرارداد باید من روبیمه میکردن که نکردن.الان اگرمن از کارفرماشکایت کنم بهم دیه میدن؟یافقط حق بیمه من رو برام رد میکنن؟خیلی ممنون میشم اگر جواب من ...

ادامه مطلب

برای نوشتن قرارداد كار پروژه ای بخوانید

برای نوشتن قرارداد كار پروژه ای بخوانید این قرارداد بین شركت …………………………. که در این قرارداد كارفرما و خانم / آقای …………………………..فرزند ……………به شماره شناسنامه………..…… صادره …………………….……… متولد……………………………………… به نشانی…كه در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد : به نام ...

ادامه مطلب

دانستنیها اجاره و نمونه اجاره نامه

دانستنیها اجاره و نمونه اجاره نامه دانلود نمونه اجاره نامه با فرمت PDF دانلود نمونه اجاره نامه با فرمت WORD کلمات کلیدی: pr r اجار نامه اجارنامه حقوقی دانستنیهای اجاره سایت حقوق فرم نوشتن اجاره متن اجاره نامه نحوه نوشتن اجاره نامه < قبلی بعدی >

ادامه مطلب

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین كارفرما/نماینده قانونی كارفرما وكارگر منعقد می شود.

 

ادامه مطلب

برای نوشتن وکالتنامه طلاق بیشتر بدانید

برای نوشتن وکالتنامه طلاق بیشتر بدانید مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق ...

ادامه مطلب

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید :مورداجاره:تمامی ششدانگ یكباب واقع در تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاك ثبتی باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپاركینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه كه به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة نفری اجاره داده شد. اجاره نامه   تاریخ تنظیم:   1:موجرآقای: فرزند: ، بشمارة ...

ادامه مطلب

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد قرارداد مشارکت در ...

ادامه مطلب