خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره سایر آرای قضایی

مشاوره سایر آرای قضایی

انواع اظهارنامه الزام به تنظیم سند

انواع اظهارنامه الزام به تنظیم سند نظر به اینکه به موجب سند عادی مورخ ..به باب …..را با مشخصات تفصیلی …..مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم .. جهت دانلود روی تصویر ...

ادامه مطلب

اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی

e0db96a02b.jpeg

اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی       حسب محتویات پرونده ۱۰۱۰۱۰۱در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ آقای به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه و اظهارداشته که در یک روز ، شخصی به وسیله تلفن همراه به او اطلاع داده که مبلغی وجه نقد برنده شده ..     اختلاف ...

ادامه مطلب

رای دادگاه تجدید نظر برای نفقه

رای دادگاه تجدید نظر برای نفقه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا بدره با وکالت آقایان جواد و علیرضا به طرفیت خانم سمیرا نسبت به دادنامه شماره۲۹/۱۱/۹۲-۲۳۲۳ صادره در پرونده شماره ی۹۲/۱۱/۶۲ شعبه یعمومی اصفهان که به موجب آن رای به رد دعوی تمکین نامبرده صادر و محکوم به پرداخت نفقه ی ...

ادامه مطلب

نمونه رای – ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی

نمونه رای – ملزم کردن مالک به عقب ‌نشینی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع «املاک واقع در دسترسی‎های زیر ‌١٢ متری که در مسیرگشایی واقع هستند مالک قبل از دریافت پروانه ساختمانی باید مسیر را بدون دریافت هزینه آزاد و ماده ‌۴۵ ثبتی را انجام دهد سپس پروانه صادر ...

ادامه مطلب

نمونه رای اعتیاد و نگهداری هروئین

نمونه رای اعتیاد و نگهداری هروئین نوع اتهام : استعمال و نگهداری مواد مخدر :گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید : رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقای عباس ……… ...

ادامه مطلب

رای اعتیاد و نگهداری و توزیع مواد مخدر

رای اعتیاد و نگهداری و توزیع مواد مخدر گردشکار : دادگاه با عنایت به محتویات پونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید. رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای پرویز خان علی دایر بر نگهداری ۷۱۷ گرم تریاک ، ...

ادامه مطلب

نمونه رای -تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی

نمونه رای دیوان تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی مقدمه: الف ‌ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده ۸۴/۱۸۵۵ موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۵۴۵ مورخ۳۱/۴/۱۳۸۶ به این شرح اداره اقدام به صدور ...

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه انتظامی قضات – دستور مجدد تحت نظر به مدت ۲۴ساعت تخلف است

نمونه رای دادگاه انتظامی قضات – دستور مجدد تحت نظر به مدت ۲۴ساعت تخلف است خلاصه پرونده: گزارش دادسرای محترم انتظامی حکایت دارد شخصی به نام ح ـ ط که آپارتمان استیجاری خود را به مرکزفساد و فحشاء اختصاص داده و حسب اقرار خودش از هر نفر مبلغی دریافت می ...

ادامه مطلب

نمونه رای محکومیت قضات – رسیدگی به اتهام اطفال

نمونه رای محکومیت قضات – رسیدگی به اتهام اطفال گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره۲۶۶ـ۲۶/۵/۸۲ صادر در پرونده کلاس۴۷۳۶/۹۵/۸۱ انتظامی بر اساس نظریه آقای… دادیار که به تأیید آقای… معاون آن دادسرا رسیده آقای… رئیس وقت شعبه… دادگاه عمومی ورامین را در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۰/۱۱/۳۶۴ متخلف اعلام ...

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقای عباس ……… ۳۵ ساله .کار آزاد به قید معرفی کفیل ...

ادامه مطلب