x
سایت وکیل / مشاوره وکیل قراردادها / وکیل قرارداد توزیع

وکیل قرارداد توزیع

چک سفید امضا

به صورت قراردادی در آزمایشگاه جهاد کشاورزی مشغول به کار هستم(البته قراردادی تنظیم نشده) و بابت وسایل آزمایشگاهی و مکان از من چک سفید امضا گرفته اند البته قید شده که در وجه مدیریت جهادکشاورزی جهت تضمین نگهداری وسایل آزمایشگاه.امکان وصول و پیگیری وجود دارد؟

ادامه مطلب

آیا چک سفید امضا بابت تضمین قابل تعقیب کیفری خواهد بود؟

به صورت قراردادی در آزمایشگاه جهاد کشاورزی مشغول به کار هستم(البته قراردادی تنظیم نشده) و بابت وسایل آزمایشگاهی و مکان از من چک سفید امضا گرفته اند البته قید شده که در وجه مدیریت جهادکشاورزی جهت تضمین نگهداری وسایل آزمایشگاه.امکان وصول و پیگیری وجود دارد؟

ادامه مطلب

شرایط قرارداد؟

سلام ببخشیدمن می خواستم ببینم قراردادهای معمولی تنظیم شده توسط دوطرف قرارداد معتبرمی باشد؟واگریکی ازطرفین قراردادراقبل ازموعدقرارداد یعنی دوماهگی ازقراردادشش ماهه به قراردادعمل نکرد حکم وشرایط ان چیست؟ وچجوری بایداقدام کردبرای ادامه ی قرارداد؟لطفا راهنمایی بفرمایید اگرازطریق smsباشدلطف کردید09147331275

ادامه مطلب