خانه / مقاله وکالت

مقاله وکالت

فلسفه مهریه طلاق و راه حل

فلسفه مهریه طلاق و راه حل فلسفه مهریه و طلاق و راه حل مهریه، صداق یاکابین، مقدار مالی است که از سوی شوهر به زن در فرآیندی به نام ازدواج داده می شود. اما آیا واقعاً ازدواج یک معامله و عقدی همانند دیگر عقود است؟ اگر ازدواج به معنای قرارداد ...

ادامه مطلب