Home / وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل اعتراض به حصر وراثت

وکیل اعتراض به حصر وراثت وکیل اعتراض به حصر وراثت – با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد  وراث باقیمانده ازمتوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا ...

Read More »

وکیل وصیت

وکیل وصیت معنای لغوی وکیل وصیت – وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیة» یعنی زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل. معنای اصطلاحی «وصیت» در اصطلاح علم اخلاق با پند و موعظه سفارش کردن بر دیگری، جهت فرمان بردن و عمل نمودن است و ...

Read More »

وکیل ارث

وکیل ارث – مشاوره حقوقی ارث ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن ...

Read More »

وکیل تغییر سن در شناسنامه

وکیل تغییر سن در شناسنامه تغییر سن در شناسنامه – شرایط تغییر سن در ثبت احوال (کاهش یا افزایش سن) وکیل تغییر سن در شناسنامه – ولادت واقعه ای می‌باشد که اعلام و ثبت آن الزامی است. سند ثبت ولادت سند رسمی محسوب می‌شود. در نتیجه و بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، نباید ...

Read More »