x
سایت وکیل / وکیل حقوقی خانواده

وکیل حقوقی خانواده

وکیل به اجرا گذاشتن مهریه

وکیل به اجرا گذاشتن مهریه وکیل به اجرا گذاشتن مهریه – زنان نباید تصور كنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت می‌شود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترك مهریه‌ای دریافت نكنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است. مهریه از نظر برخی ویژگی‌ها، مثل ...

ادامه مطلب

وکیل طلاق خلع و مبارات

وکیل طلاق خلع و مبارات وکیل طلاق خلع و مبارات – طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول ...

ادامه مطلب

وکیل طلاق از طرف زوجه

وکیل طلاق از طرف زوجه وکیل طلاق از طرف زوجه – بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید مگر در یکی از موارد زیر:  از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد. طلاق به صورت توافقی انجام شود طلاق خلع انجام شود. به این توضیح که زن از مسائل مالی خود صرف نظر نموده و مرد در ازای آن ...

ادامه مطلب

وکیل طلاق از طرف زوج

وکیل طلاق از طرف زوج وکیل طلاق از طرف زوج – وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو ...

ادامه مطلب

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی – مشاوره حقوقی طلاق توافقی نبود طلاق توافقی در قانون ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقی نداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند. ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد ...

ادامه مطلب

وکیل حضانت

وکیل حضانت – مشاوره حقوقی حضانت حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی ...

ادامه مطلب

وکیل طلاق

وکیل طلاق – وکیل خوب برای طلاق وکیل طلاق – طلاق بمعنای مفارقت و جدایی و بریدن میباشد اما برای درک بهتر مفهوم طلاق شرعی لازم است به نکاتی چند توجه داشته باشیم. اول اینکه در مفهوم واقعی ازدواج در دین و شریعت ما وظایف زن و شوهر بگونه ای متفاوت و خاص تعریف میشود این شرایط شاید بخاطر پیشینه ...

ادامه مطلب

وکیل مهریه

وکیل مهریه – مشاوره حقوقی مهریه تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست. در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم. بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود. وکیل مهریه مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود ...

ادامه مطلب

وکیل نفقه

وکیل نفقه – مشاوره حقوقی نفقه نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم برعهده شوهر است. وکیل نفقه محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد. نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث ...

ادامه مطلب