x
سایت وکیل / وکیل پرسش پاسخ / سوال های کوتاه حقوقی

سوال های کوتاه حقوقی

رسیدگی در محدوده کیفر خواست

رسیدگی در محدوده کیفر خواست سوال : چنانچه در جلسه دادگاه در ضمن تحقیقات مشخص شود احدی از فروشندگان ملک مبادرت به فروش مال غیر نموده ، آیا شاکی می تواند در جلسه دادگاه تقاضای تعقیب وی را نماید یا باید شکایت مجدد مطرح نماید ؟ پاسخ : با تشکیل دادسراها شکایت از اشخاص جزئ در موارد استثنائی باید از ...

ادامه مطلب

از اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف بیشتر بدانید

از اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف بیشتر بدانید در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر در آرای شورای حل اختلاف است. در بحث صلاحیت ها و و فرض حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب در دو یا یک حوزه قضایی از یک استان در هر صورت ...

ادامه مطلب

سوال های کوتاه حقوقی

سوال های کوتاه حقوقی (وایبری)   سوال! اگر در پرونده امور حسبی درخواست ضم امین به ولی قهری یا تقاضای عزل ولی از سوی متقاضی مسترد شود ایا واحد سرپرستی باید پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد یا خودش راسا بایگانی کند؟ . پاسخ : با توجه به اینکه صرفاً درخواست مطرح شده و ورود در موضوع از وظایف اداری ...

ادامه مطلب