خانه / وکیل پرسش پاسخ / نشست قضایی

نشست قضایی

نشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات

نشست قضایی شروع به جرم در قانون مجازات با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی در باب شروع به جرم ، وضعیت شروع به جرم در قوانین دیگر به چه صورتی است آیا نسخ شده اند یا همچنان به قوت خود باقی و قابل استناد هستند نظریه اکثریت : با ...

ادامه مطلب

سهم همسر متوفی از اجرت المثل

سهم همسر متوفی از اجرت المثل در صورت تصرف ملک موروثی از سوی شخص ثالث و تعیین اجرت المثل ایام تصرف ، آیا همسر متوفی ( مورث ) از اجرت المثل سهمی دارد یا خیر ؟ پس از بحث و تبادل نظر سه نظریه به شرح ذیل ارائه گردید . ...

ادامه مطلب

نشست قضایی در مورد محکومیت تیم های ورزش در کمیته انضباطی

نشست قضایی در مورد محکومیت تیم های ورزش در کمیته انضباطی چنانچه راجع به موضوع حقوقی تحت عنوان بدهی های یک تیم ورزشی به بازیکنان ،سابقاً از سوی یک نهاد غیرقضائی ( کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ) رأی صادر شده باشد آیا موضوع مطروحه مشمول مقررات اعتبار امر مختومه می ...

ادامه مطلب

هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل چنانچه موضوع خواسته در پرونده حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارات وارده به غیرمنقول باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی چگونه است ؟ هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای یا بر مبنای میزان تقویم خواسته تعیین می گردد ؟ نظریه اکثریت : ...

ادامه مطلب

نجوه اجرای حکم انفصال

نجوه اجرای حکم انفصال در صورتی که متهم در دادگاه علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت یا دائم محکوم شود ، سؤال این است که نحوه اجرای مجازات اخیر چگونه است آیا همزمان با مجازات حبس قابل اجراست یا بعد از حبس بایستی اجرا شود لطفاً مستدل و مستند ...

ادامه مطلب

آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود

آیا می توان به رای دادگاه بدوی قبل از قطعیت اعتراض ثالث نمود سوال : در صورتی بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن رای شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست داده شده رسیدگی کند یا خیر ؟ ...

ادامه مطلب

آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور قاچاق محسوب می گردد

آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور قاچاق محسوب می گردد آیا نگهداری و حمل مواد مخدر در داخل کشور شامل قاچاق مواد مخدر میگردد یا خیر و چنانچه شامل قاچاق مواد مخدر نیست مطابق کدام یک از ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر است با توجه به ...

ادامه مطلب

جانشین بازپرس در صورت عدم حضور او کیست

جانشین بازپرس در صورت عدم حضور او کیست؟ سوال: در صورت عدم حضوربازپرس ، انجام وظایف او به عهده کیست؟ اگر بازپرس حاضر باشد ولی دادستان یا جانشین او حاضر نباشد چه باید کرد؟ پاسخ: اگر در دادسرا بازپرس حضور نداشته باشد انجام وظایف اوبه استناد تبصره ذیل ماده 12 ...

ادامه مطلب

اعتراض به رای خارج ار وقت

اعتراض به رای خارج ار وقت پرسش:رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکومٌ علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر ...

ادامه مطلب

نشست قضایی – رای غیابی

نشست قضایی – رای غیابی پرسش:شاکی به رأی غیابی صادره از دادگاه بدوی که هنوز ابلاغ واقعی به محکوم¬ٌعلیه نشده است و حق واخواهی ایشان نیز کماکان محفوظ می¬باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر را می¬نماید. با توجه به فرض سؤال:1- محاکم بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی ...

ادامه مطلب

آیا اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف باعث قعطیعت حکم می شود یا قابل اعتراض است

اقرار نزد قاضی شورای حل اختلاف و قعطیعت حکم پرسش:برابر تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی مستند به اقرار نزد قاضی دادگاه صادر کننده رأی باشد، قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود، مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رأی. حال اگر در نزد ...

ادامه مطلب

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقه‌ای ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری ...

ادامه مطلب

قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی

قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محكومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذكر می‌گردد. شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱ بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص دیه زنان به یک سوم

نظریه مشورتی در خصوص دیه زنان به یک سوم سؤال ـ در مورد جراحات كه دیه زن به یك سوم دیه كامل می‌رسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387، تكلیف شركت بیمه در پرداخت خسارات ...

ادامه مطلب

دستور ضبط وثیقه محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده، دستگیر شده است

دستور ضبط وثیقه محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده، دستگیر شده است در پرونده ای که بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده، دستگیر شده است، حال با توجه به مفاد ماده 145 قانون آ.د.ک چنانچه مبلغ دیه کمتر از میزان وثیقه ...

ادامه مطلب

حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 قانون مجازات

حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی درخصوص بزه موضوع ماده 702 قانون مجازات پرسش:در پرونده ای، متهم به اتهام حمل و نگهداری 11380 قوطی مشروبات الکلی با یک دستگاه کامیون که به نام شخص ثالثی می باشد، دستگیر و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/2/1387) به ...

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار صادره توسط دادگاه بخش، دادگاه عمومی شهرستان است

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار صادره توسط دادگاه بخش، دادگاه عمومی شهرستان است پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع در قرارهای اعدادی صادره توسط رئیس یا دادرس دادگاه های بخش اعم از اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و غیره باشد چه مرجعی است؟ و آیا ...

ادامه مطلب

صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء ، و ابطال سند رسمی انتقال

صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء ، و ابطال سند رسمی انتقال پرسش: آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است ...

ادامه مطلب

غیبت طرفین پرونده در جلسه دادرسی

غیبت طرفین پرونده در جلسه دادرسی سوال : در جلسه دادرسی چنانچه هر یک از اصحاب دعوی حضور نیابد و فرد غایب عذر موجهی اعلام نموده باشد تکلیف دادگاه چیست ؟     پاسخ:الف– حضور در جلسه دادرسی و اعلام و اظهار نسبت به موارد مورد ادعا و همچنین استماع ...

ادامه مطلب

پرسش و پاسخ جزایی و حقوقی – جعل اسناد رسمی

پرسش و پاسخ جزایی و حقوقی – جعل اسناد رسمی پرسش:آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟. پاسخ: الف) نظر اکثریت جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جـعـل در سـنـد رسـمـی مـحـسوب نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار سندی را سند رسمی دانسته که دارای ...

ادامه مطلب

توقیف خسارت احتمالی

توقیف خسارت احتمالی. پرسش:آیا وجه‌الضمان نقدی تودیع شده از سوی متهم در قبال قرار تأمین خواسته پرونده حقوقی همان متهم قابل توقیف است. پاسخ:الف) نظر اکثریت با توجه به این که وجه‌الضمان نقدی تودیعی از نظر حقوقی توقیف شده محسوب می‌‌گردد، توقیف مجدد آن فاقد وجهه قانونی است؛ زیرا برابر ...

ادامه مطلب

پرداخت دیه در صورت عدم شناسایی اولیاء دم

پرداخت دیه در صورت عدم شناسایی اولیاء دم سئوال : چنانچه اولیاء دم شناسایی نشوند و مقصر ، حاضر به پرداخت دیه به صندوق سپرده دادگستری باشد تکلیف چیست؟.. نظر واحد : نظر باینکه پرداخت دیه با تقاضای اولیاء دم است و محکوم علیه با تقاضای آنها محکوم به پرداخت ...

ادامه مطلب

نشست قضایی توقیف تصرف عدوانی

نشست قضایی توقیف تصرف عدوانی چنانچه دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف عملیات در موضوع تصرف عدوانی باشد و فرد بعد از تفهیم دستور قضایی و توقف اقدامات خود را ادامه دهد آیا موضوع مشمول تمرد نسبت به مامورین است ؟. نظر اول : نظر باینکه طبق ماده 607 قانون ...

ادامه مطلب

کلاهبرداری در فروش اشیاء تقلبی فرهنگی

کلاهبرداری در فروش اشیاء تقلبی فرهنگی اگر کسی اشیاء تقلبی فرهنگی تاریخی را بفروشد آیا می توان مشمول ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 26/3/88 دانست یا خیرکلاهبرداری است .؟. نظر اکثریت :چنانچه فرد اقدام به فروش کرد چون در قانون ذکرشده عنوانی برای فروش ندارد و صرفا موضوع ...

ادامه مطلب

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان

نظریه مشورتی در خصوص مهلت اعتراض دادستان سؤال ـ آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حكم صادره، در دادگاه تجدیدنظر استان یا در شعبات تشخیص دیوانعالی كشور وجود دارد یا خیر؟. نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 1ـ اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت 20 روزه ...

ادامه مطلب

گذشت زمان در محكومیتهای قطعی

گذشت زمان در محكومیتهای قطعی سئوال:آیا در محکومیتهای قطعی ، گذشت زمان موجب رفع اثر از سابقه سوء میگردد یا رفع اثر مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است؟. نظر اكثریت:با توجه به نص صریح ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ...

ادامه مطلب

محکومیت های قطعی

محکومیت های قطعی سئوال:آیا در محکومیتهای قطعی ، گذشت زمان موجب رفع اثر از سابقه سوء میگردد یا رفع اثر مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است؟ نظر اكثریت:با توجه به نص صریح ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و با در ...

ادامه مطلب

نشست قضایی – رسیدگی به جرم مباشر و معاون

نشست قضایی – رسیدگی به جرم مباشر و معاون پرسش:با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری اگر یکی از 2 دادگاهی که به جرم مباشر رسیدگی می‌کند، اصل عمل را جرم نداند؛ اما دادگاهی که به اتهام معاون رسیدگی می‌کند، اصـل عمل را جرم تشخیص دهد، تکلیف دادگاهی ...

ادامه مطلب

مطالبه وجه چک از طریق حقوقی

مطالبه وجه چک از طریق حقوقی سوال : چنانچه دارنده چک بلامحل ، چک و عدم پرداخت آن را در اختیار دیگری قرار دهد بدون هر گونه سند ، آیا گیرنده چک میتواند مستقیما بنام خود مطالبه وجه نماید یا خیر بایستی حتما مطابق سندی حقوق مربوط به چک و ...

ادامه مطلب

طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات

طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات 2ـ آیا پاره كردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟. سؤال 1ـ طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟ آیا دادستان می‌تواند پس از پیشنهاد سازمان زندانها در صورت تأیید آن، دستور آزادی مشروط زندانی ...

ادامه مطلب

تاخیر در اجرای قصاص

در باره لزوم تأخیر اجرای حد یا قصاص زن شیرده، بفرمایید: الف. آیا این حكم، مادر رضاعی را نیز شامل می‏شود؟ب. در فرض شمول، بین امكان و عدم امكان جایگزینی دایه‏ای دیگر – یا شیر خشك یا شیر حیوان – تفاوتی وجود دارد؟ ج. در صورت امكان جایگزینی، یافتن دایه ...

ادامه مطلب

جعل اسناد دولتی

جعل اسناد رسمی پرسش:آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود پاسخ:الف) نظر اکثریت:جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جـعـل در سـنـد رسـمـی مـحـسوب نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار سندی را سند رسمی دانسته که دارای علایم و نشان‌های دولتی باشد، در حالی که دانشگاه ...

ادامه مطلب