خانه / Tag Archives: انواع قوانین

Tag Archives: انواع قوانین

با قانون بیمه بیکاری بیشتر آشنا شوید

با قانون بیمه بیکاری بیشتر آشنا شوید متن لایحه بیمه بیکاری :ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در ...

ادامه مطلب

با قانون سازمان بازرسی بیشتر آشنا شوید

با قانون سازمان بازرسی بیشتر آشنا شوید به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه ...

ادامه مطلب

از قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید

از قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی بیشتر بدانید « قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» كه در جلسه علنی مورخ بیستم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده ...

ادامه مطلب

قوانین – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374

از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیشتر بدانید ماده 1 – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ...

ادامه مطلب

قوانین – قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378 كلیات: ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.. ماده ۲ ...

ادامه مطلب

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378:ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات ...

ادامه مطلب