x
سایت وکیل / Tag Archives: دانستنیهای قبول جلب ثالث

Tag Archives: دانستنیهای قبول جلب ثالث

پذیرش جلب ثالث

پذیرش جلب ثالث شخصی که ثالثی را جلب مینماید ، باید از اصحاب دعوا باشد .هم چنین ، گذشته از تصریح قانونی ، واژه جلب این را میرساند که دعوایی که ثالث در آن جلب میشود ، باید در جریان رسیدگی باشد . طرفی که ثالث را جلب مینماید ،باید حق اقامه ی دعواعلیه او را داشته باشد.، زیرا جالب ...

ادامه مطلب