x
سایت وکیل / Tag Archives: دانستنیهای قضایی واژه های تخصصی

Tag Archives: دانستنیهای قضایی واژه های تخصصی

واژه های تخصصی پ

واژه های تخصصی پ پاداش: (حقوق اداری) وجهی که در ازاء خدمتی یا ابراز لیاقتی داده شود.علی الاصول متناوب ومستمر نیست وپرداخت آن تابع آئین نامه مزایا نمی باشد تأثیری در حقوق تقاعد ندارد.رک.حق حضور – دستمزد – کمک هزینه – پاداش – فوق العاده – اضافه حقوق. پادگان: یا ساخلو گروهی از سربازان که برای محافظت محلی در آنجا ...

ادامه مطلب

واژه های تخصصی

واژه های تخصصی الف و… الف:آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات كه به منظور رسیدگی به مرافعات یا شكایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بكار میرود. آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت كه از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می کند آئین نامه: الف ـ مقرراتی است كه مقامات صلاحیتدار مانند وزیر ...

ادامه مطلب