x
سایت وکیل / Tag Archives: دانستنیهای مزایده دادگاه

Tag Archives: دانستنیهای مزایده دادگاه

از نحوه استرداد وجه مزایده بیشتر بدانید

از نحوه استرداد وجه مزایده بیشتر بدانید   در صورتیکه برنده مزایده ده درصد قیمت مال مورد اجرا را که رقم زیاددی هم است بپردازد و بعد از مزایده از پرداخت مابقی آن خودداری کند تکلیف چیست و آیا 10 درصد به وی برگردانده می شود یا خیر پاسخ:به صراحت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتیکه برنده مزایده ...

ادامه مطلب