خانه / Tag Archives: دانستنیهای مهلت اعتراض به ثبت ملک

Tag Archives: دانستنیهای مهلت اعتراض به ثبت ملک

برای اعتراض به ثبت ملک بیشتر بدانید

برای اعتراض به ثبت ملک بیشتر بدانید اعتراض به ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت كه مقرر می دارد « قبل از انتشار ...

ادامه مطلب