x
سایت وکیل / Tag Archives: دانلود اساسنامه سازمان زمین‌ شهری

Tag Archives: دانلود اساسنامه سازمان زمین‌ شهری

اساسنامه سازمان زمین‌ شهری

اساسنامه سازمان زمین‌ شهری هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.3.30 بنا به پیشنهاد شماره 1.299 مورخ 1361.2.28 وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده 13 قانون اراضی‌شهری مصوب 1360.12.27 و ماده 81 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1361.3.30 هیأت وزیران اساسنامه سازمان زمین شهری را به شرح زیر تصویب نمود. ‌فصل اول – كلیات ‌ماده یك – سازمان زمین شهری ...

ادامه مطلب

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی ماده1ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الكترونیكی ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الكترونیكی در كشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الكترونیكی و ارتقای سطح كاربرد فناوری ...

ادامه مطلب