خانه / Tag Archives: دانلود اظهارنامه

Tag Archives: دانلود اظهارنامه

انواع اظهارنامه الزام به تنظیم سند

انواع اظهارنامه الزام به تنظیم سند نظر به اینكه به موجب سند عادی مورخ ..به باب …..را با مشخصات تفصیلی …..مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده كه پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم .. جهت دانلود روی تصویر ...

ادامه مطلب