خانه / Tag Archives: دانلود قانون دریایی ایران

Tag Archives: دانلود قانون دریایی ایران

قانون دریایی ایران

قانون دریایی ایران قانون دریایی ایران۱ (مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۴۳ کمیسیون مشترک مجلسین) با اصلاحات بعدی فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ماده ۱- (شرایط تابعیت کشتی) : ۱- هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ...

ادامه مطلب